Aktualności

Szkolenie on-line z zakresu klimatu już 3 września

13-08-2020, 08:58

3 września 2020 r. (czwartek) zapraszamy na trzecie szkolenie dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektów LIFE w ramach Podprogramu działań na rzecz klimatu, nabór 2020.

Tematem webinarium będzie konstruowanie i wypełnianie wniosków o dofinansowanie na platformie eProposal. Spotkanie adresowane jest do osób, które planują lub są na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i zapoznały się ze specyfiką oraz zasadami programu LIFE.

Podczas wrześniowego szkolenia eksperci NFOŚiGW podzielą się wiedzą i doświadczeniem jak przygotować dobry wniosek. Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy również przedstawiciela Komisji Europejskiej Dariusza Urbaniaka.

Przedstawione zostaną także zasady oceny wniosków LIFE w obszarze klimatu, oczekiwania KE, formularze techniczne i finansowe przygotowania projektu LIFE.

Osoby, które nie miały okazji uczestniczyć we wcześniejszych szkoleniach poświęconych powyższym zagadnieniom zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi nagraniami webinarów z dnia 7 maja i 9 lipca br.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w dniu 3 września dokonać można poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie online:
LIFE Podprogram działań na rzecz klimatu

 

    Program webinarium klimat    

.