Aktualności

Ponad 10,7 mln zł z NFOŚiGW na poszukiwanie wód termalnych w Górach Sowich

20-08-2020, 12:31

Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem Pieszyce GT-1 w Pieszycach to projekt, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 10,7 mln zł dotacji. Inwestycja o całkowitej wartości prawie 19 mln zł zakończy się w marcu 2023 r.

Celem przedsięwzięcia jest poszukiwanie wód termalnych w głębokich partiach masywu gnejsowego Gór Sowich (w strefie sudeckiego uskoku brzeżnego) w rejonie miejscowości Pieszyce, przez odwiercenie głębokiego otworu badawczego o docelowej głębokości 2500 m (zgodnie z zapisami projektu robót geologicznych).

Prace studialne poprzedzone zostały badaniami geofizycznymi, w wyniku których rozpoznano tektonikę uskokową w rejonie planowanego odwiertu, w tym doprecyzowano przebieg sudeckiego uskoku brzeżnego i określono wstępnie gdzie mogą się znajdować potencjalne obszary występowania gorących źródeł.

Przewidywane parametry podziemnej wody to: temperatura ok. 65 ºC oraz wydajność źródła na poziomie 50 m3/h przy mineralizacji 2-10 g/dm3.

Umowa przekazania dotacji została zawarta pod koniec lipca br. Podpisali ją Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosław Roliński oraz Prezes Zarządu BDM Forteczna Sp. z o.o. Paulina Bekus. Dofinansowanie projektu umożliwił program NFOŚiGW „Geologia i górnictwo. Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

Obecnie NFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia związane z geotermią w ramach dwóch innych programów priorytetowych: „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” (http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/udostepnianie-wod-termalnych-w-polsce) oraz „Polska Geotermia Plus” (http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/).

.