Aktualności

Będzie jaśniej w czterech miastach. NFOŚiGW dofinansował projekty modernizujące oświetlenie uliczne

27-08-2020, 06:30

W sumie ponad 23,6 mln zł niskooprocentowanych pożyczek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił na modernizację oświetlenia ulicznego w Szczawnie-Zdroju (woj. dolnośląskie), Brzegu (woj. opolskie), Warszawie i Otwocku (woj. mazowieckie). Umożliwił to program „Sowa – oświetlenie zewnętrzne”, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej przez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.

Dzięki tym czterem projektom znacznie zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Zmodernizowane i dostosowane do obowiązujących przepisów oświetlenie w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców. Będzie miało także istotny wpływ na estetyczny wygląd obszarów objętych modernizacją.

Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawna-Zdrój” będzie polegał na demontażu starych energochłonnych opraw sodowych i zainstalowaniu 578 nowoczesnych i energooszczędnych opraw LED (o łącznej mocy do 27,51 kW). Równolegle zostanie przeprowadzony remont szaf sterowania pracą oświetlenia oraz uruchomione inteligentne sterowania oświetleniem. Efekt ekologiczny, który przyniesie inwestycja to m.in. zaoszczędzona energia elektryczna (końcowa) – 198,5 [MWh/rok]. Nastąpi ograniczenie emisji dwutlenku siarki – 0,145 [Mg/rok], emisji tlenków azotu – 0,147 [Mg/rok], emisji pyłów ogółem – 0,009 [Mg/rok ], ograniczenie emisji tlenku węgla – 0,053 [Mg/rok] a także zmniejszenie emisji CO2 o 154,43 [Mg/rok].

Przedsięwzięcie, które zostanie ukończone w 2021 r. NFOŚiGW w 100% wsparł niskooprocentowaną pożyczką w wysokości ok. 2,1 mln zł.

Gmina Brzeg

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg” pozwoli na wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED, wymianę części słupów oraz przewodów zasilających (w sumie 1021 zainstalowanych punktów świetlnych o łącznej mocy do 27,34 kW). W wyniku realizacji zadania zużycie energii elektrycznej ograniczone zostanie o 82%. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) sięgnie 395,90 [MWh/rok]. Innymi rezultatami środowiskowymi inwestycji będą: ograniczenie emisji dwutlenku siarki – 0,288 [Mg/rok], emisji tlenków azotu – 0,293 [Mg/rok], emisji pyłów ogółem – 0,017 [Mg/rok] oraz ograniczenie emisji tlenku węgla – 0,105 [Mg/rok]. Zmniejszy się także emisja CO2 – 308 [Mg/rok].

Koszt całkowity projektu, którego realizacja potrwa do czerwca 2021 r., to ok. 2 mln zł. Tyle samo wyniosło dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW.

Miasto stołeczne Warszawa

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu Sowa – oświetlenie zewnętrzne” zostanie przeprowadzona także w Warszawie. Zainstalowanych zostanie tu 1150 punktów świetlnych typu LED (o łącznej mocy do 126 kW). Wymienione zostaną słupy, wysięgniki, okablowanie, skrzynki połączeniowe. Nastąpi modernizacja szaf sterujących oświetleniem. Modyfikacjami zostanie objęty obszar 12 ulic stolicy. W konsekwencji Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 731,3 [MWh]. Ograniczona zostanie emisja dwutlenku siarki – 0,598 [Mg/rok] i tlenków azotu – 0,603 [Mg/rok], emisja pyłów ogółem – 0,039 [Mg/rok] oraz tlenku węgla – 0,184 [Mg/rok]. Zmniejszy się również ilość wydzielanego CO2 – 571,14 [Mg/rok].

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ok. 12,6 mln zł. Wsparcie przekazane przez NFOŚiGW sięgnie niemal 11 mln zł. Cała inwestycja zostanie ukończona jeszcze w tym roku.

Miasto Otwock

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu Sowa – oświetlenie zewnętrzne” przeprowadzi miasto Otwock. W jego ramach przewidziano wymianę zużytych opraw sodowych i montaż 5575 punktów świetlnych (opraw LED) o łącznej mocy do 424,72 kW, modernizację 47 punktów sterowania, wymianę wysięgników, instalację zegarów z transmisją GPRS oraz instalację grupowego systemu sterowania i monitorowania opraw. Wdrożenie nowych rozwiązań spowoduje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (końcowej) o 938,03 [MWh]. Ograniczona zostanie także emisja dwutlenku siarki – 0,68 [Mg/rok], tlenków azotu – 0,70 [Mg/rok], emisja pyłów ogółem – 0,04 [Mg/rok], oraz emisja tlenku węgla – 0,25 [Mg/rok]. Zmniejszenie emisji CO2 sięgnie 729,78 [Mg/rok].

Wysokość dofinansowania z NFOŚiGW dla przedsięwzięcia wyniosła 8,5 mln zł, co stanowi jednocześnie jego koszt całkowity. Koniec prac projektowych przewidziano na wrzesień 2022 r.

.