Aktualności

Staszów realizuje „zielony” projekt dzięki unijnemu wsparciu

28-09-2020, 13:01

Mała rewitalizacja Golejowa to ostatni realizowany element kompleksowego zagospodarowania obszarów zielonych na terenie Staszowa (w woj. świętokrzyskim). Wcześniej zakończono już m.in. budowę staszowskiego Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych. „Zielone” przedsięwzięcie pochłonie w sumie ok. 12 mln zł, a unijne dofinansowanie, przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to łącznie ok. 10,2 mln zł.

Celem staszowskiego projektu jest rozwój i zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście (rozpoczęcie prac nastąpiło w listopadzie 2018 r.). Dotychczas zrealizowano dwa główne etapy projektu: budowę Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych w Staszowie oraz zagospodarowanie zieleni w obrębie ulic Mickiewicza, Kolejowej i Solidarności. Pozostała trzecia część inicjatywy – oczyszczenie i odmulenie jezior Golejowskich wraz z wymianą pomostów i powiększeniem plaży – ma w pełni zostać ukończona we wrześniu 2021 r. Trwa przygotowanie dokumentacji i uzyskiwanie pozwoleń.

Park im. Górników Siarkowych jest największym parkiem rekreacyjno-sportowym w gminie Staszów, a jego powierzchnia wynosi 12,56 ha. Powstał na nieużytkach, które ze względu na wieloletnie zaniedbania nie mogły pełnić jakichkolwiek funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych czy wypoczynkowych. Podejmując rekultywację, wykorzystano i wyeksponowano piękno naturalnego zbiornika wodnego oraz sadu owocowego. W parku znalazły się ścieżki rowerowe i piesze (ponad 2,2 km), tor dla rolkarzy, duży plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne i ogrodzony wybieg dla psów. Zagospodarowano 8 ha łąk (w tym 1 ha łąki kwietnej miododajnej), posadzono 625 drzew oraz 40 tys. krzewów. Ponadto na terenie parku zamontowano domki dla jeży i budki lęgowe dla ptaków i owadów. Park zyskał dodatkowo funkcję edukacyjną. Na specjalnej ścieżce zamontowano 12 tablic edukacyjnych, na których przedstawiono elementy fauny i flory, które można spotkać na terenie parku (ukazują one także, jak funkcjonuje ekosystem w najbliższym otoczeniu człowieka i jak ogromne ma on znaczenie w przyjaznej przestrzeni miejskie).

Zagospodarowanie zieleni w obrębie ulic Mickiewicza, Kolejowej i Solidarności polegało na utworzeniu terenu zieleni przyulicznej o charakterze wielopiętrowych nasadzeń rodzimych gatunków liściastych oraz posadzenia zieleni izolacyjnej.

Duże znaczenie dla wypoczynku i rekreacji lokalnej mają jeziora golejowskie. Ich oczyszczanie i odmulanie wraz z wymianą pomostów i powiększeniem plaż (tzw. mała rewitalizacja Golejowa) jest realizowane jako ostatnia część przedsięwzięcia. Zadanie jest rozszerzeniem projektu kompleksowego zagospodarowania zieleni, którego celem jest ekspozycja walorów krajobrazowych, poprawa warunków przyrodniczych oraz wzmocnienie funkcji turystycznych Kompleksu Golejów.

Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami w ramach projektu to ponad 27 ha. W wyniku realizacji przedsięwzięcia w Staszowie, uzyskana dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 18 ha.

Środki unijne, przekazane na staszowski projekt, pochodzą z – wdrażanego we współpracy z Ministerstwem Klimatu – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego).

.