Aktualności

Unijna dotacja na budowę nowoczesnej bioelektrowni

15-10-2020, 11:03

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Budowa bioelektrowni Marcinkowice w gminie Tuczno (woj. zachodniopomorskie) to przedsięwzięcie, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ok. 7 mln zł z unijnego budżetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z biogazu, pochodzącego z kiszonki kukurydzy, nowoczesny zakład będzie wytwarzał energię elektryczną i ciepło.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę kompletnej instalacji do produkcji biogazu rolniczego, przystosowanej do różnych substratów (surowców) pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego (mieszczących się w definicji biomasy). Proces produkcji biogazu w zakładzie będzie polegał na fermentacji beztlenowej surowca prowadzonej za pomocą wyspecjalizowanych szczepów bakterii. Docelowo, co zakłada projekt, ma również powstać bioelektrownia o mocy 0,499 MW wytwarzająca energię elektryczną i ciepło z wyprodukowanego biogazu pochodzącego z kiszonki kukurydzy. Infrastruktura zostanie wybudowana do końca 2022 r.

Oszacowano, że realizacja projektu przyniesie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 390,10 ton równoważnika CO2. Nastąpi także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 33 651,30 GJ/rok.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 11,4 mln zł. Unijna dotacja (prawie 7 mln zł) pochodzi z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki (działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe).

Umowę dofinansowania podpisali 7 października br. w Warszawie: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu Bioelektrownia Marcinkowice Sp. z o.o. Marek Kurdyła.

.