Aktualności

NFOŚiGW sfinansuje usunięcie toksycznych odpadów w Borkowicach

16-11-2020, 08:47

8,1 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do gminy Borkowice (woj. mazowieckie) na usuwanie porzuconych odpadów. Zgromadzone i zalegające tam na nielegalnym składowisku chemikalia zagrażają ludziom i środowisku naturalnemu.

Działania przewidziane w projekcie beneficjenta będą skutkować likwidacją nielegalnego składowiska odpadów, znajdującego się na terenie nieruchomości położonej w Borkowicach przy ul. Ks. Jana Wiśniewskiego. Na działce znajdują się magazyny, które zostały wypełnione odpadami zgromadzonymi w 200-litrowych beczkach. Są tam substancje niebezpieczne, jak m.in. 1,1,2 – Trichloroetan, eter dietylowy, octan etylu, aceton. Działają destruktywnie na układ nerwowy człowieka, drażniąco na skórę i oczy, mogą powodować nowotwory i wady genetyczne. Działanie tych substancji jest również szkodliwe dla organizmów wodnych powodując długotrwałe negatywne skutki w środowisku.

Oszacowana masa odpadów niebezpiecznych, która zostanie usunięta oraz zagospodarowana to ok. 1500 Mg. Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Finansowanie projektu umożliwił program NFOŚiGW pn. „Usuwanie porzuconych odpadów”. Umowę przekazania dotacji podpisali w październiku br. Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosław Roliński oraz Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos.

.