Aktualności

O gospodarce odpadami na szkoleniu NFOŚiGW

18-11-2020, 17:24

Ponad 130 osób wzięło udział w szkoleniu on-line poświęconemu zasadom dofinansowania budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji. Uczestników spotkania, które odbyło się 17 listopada, przywitali wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.

Na branżowym szkoleniu NFOŚiGW spotkali się przedstawiciele m.in. Investeko S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., QS EEZ Sosnowiec sp. z o.o., Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, Recykl Organizacja Odzysku S.A., Veolia Energia Polska S.A., Związku Miast Polskich oraz Energia Jarocin Sp. z o.o.

„Cieszę się, że nasza propozycja spotkania on-line spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, co świadczy o tym, że stworzenie w kraju sieci instalacji termicznego zagospodarowania odpadów jest sprawą niezwykle ważną i potrzebną” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, otwierając szkolenie z ekspertami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy mieli niepowtarzalną szansę na zdobycie wiedzy o programie NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami”, którego celem jest realizacja hierarchii sposobów postępowania z odpadami m.in. przez: zapobieganie powstawaniu odpadów, ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

„Budżet programu Narodowego Funduszu wynosi 1,4 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł” – przypomniał Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.

„Trwa nabór wniosków, więc warto sięgnąć po dostępne dofinansowanie. Szczególnie zachęcamy do tego tych, którzy w ramach swojej działalności integrują zagospodarowanie odpadów i zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie dostaw ciepła” – dodał.

.