Aktualności

NFOŚiGW dofinansował remont sulejowskiego przedszkola

20-11-2020, 08:55

Niemal 1,8 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwiło przeprowadzenie m.in. remontu termomodernizacyjnego przedszkola miejskiego nr 1 w Sulejówku (woj. mazowieckie). Ze zmodernizowanego i ocieplonego obiektu będzie korzystać 170 dzieci.

Beneficjent NFOŚiGW, czyli Miasto Sulejówek, przeprowadził prace modernizacyjne i rozbudowę przedszkola miejskiego nr 1 przy ul. I.J. Paderewskiego 47. Jest to wolnostojący (częściowo dwukondygnacyjny a częściowo trzy kondygnacyjny) murowany budynek wybudowany w 1937 r. w technologii tradycyjnej. W latach '80 została do niego dobudowana m.in. kotłownia węglowa.

Remont i rozbudowa obiektu, trwające od 2018 r., zostały zakończone i inwestycję oddano do użytku. Dzięki pracom obiekt jest bardziej funkcjonalny, poprawiono jego estetykę. Termomodernizacja budynku zaprocentuje także zmniejszeniem zapotrzebowania na energię pierwotną o 11,92% w stosunku do jego poprzedniego stanu. Aby uzyskać ten ważny efekt podjęto kilka zasadniczych aktywności budowlanych. Zwiększono izolacje poszczególnych przegród budowlanych (w stosunku do standardowych grubości). Przy remoncie stropów, okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykorzystano materiały i technologie o niskim współczynniku przenikania ciepła. Ponadto zainstalowano c.o. zasilane 2 kotłami gazowymi o łącznej mocy 130 kW oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Unowocześniono instalację wodociągową, sanitarną i deszczową. Instalację oświetleniową oparto na indywidulanych oprawach LED.

Rezultatem przeprowadzenia projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 64,06 GJ/rok. Nastąpi także redukcja emisji CO2 o 3,42 Mg/rok.

Koszt całkowity przedsięwzięcia w Sulejówku wyniósł ok. 4,6 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW zostało przekazane w dwóch formach: dotacji i niskooprocentowanej pożyczki, obie w wysokości po ok. 890 tys. zł. Źródłem dofinansowania inwestycji jest program NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza” (Część 5) „Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”).

Umowę przekazania środków dla projektu 19 listopada br. podpisali w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa.

 

 

.