Aktualności

„Zielony transport publiczny” – już można wypełniać wnioski o dofinansowanie

15-12-2020, 12:48

NFOŚiGW uruchomił dziś Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dla programu „Zielony transport publiczny”. Zainteresowani dofinansowaniem zakupu zeroemisyjnych autobusów mogą już przygotowywać swoje wnioski, których składanie (przesyłanie) z systemu GWD będzie możliwe od 4 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że do rozdysponowania jest 1,3 mld zł na zakup co najmniej 500 autobusów napędzanych prądem lub wodorem. Poziom dofinansowania wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych zakupu autobusów o napędzie elektrycznym oraz trolejbusów, a w przypadku autobusów wodorowych dotacje będą sięgać aż 90%. Beneficjentami nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym m.in. samorządy.

Nabór ciągły w programie „Zielony transport publiczny” rozpocznie się 4 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji.

Przy sporządzeniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na koncepcję i zasadność wdrożenia przyjętego rozwiązania, tj. uzasadnienie liczby pojazdów/infrastruktury w odniesieniu do potrzeb transportowych wnioskodawcy oraz zagwarantowanie dotrzymania deklarowanego efektu ekologicznego, tj. uprawdopodobnienie osiągnięcia i utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej oraz przedstawienie realistycznego harmonogramu wdrażania projektu. Brak spełnienia tych kryteriów może prowadzić do negatywnej oceny wniosku.

Szczegóły naboru: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-transport-publiczny-faza-i/

Generator Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/

.