Aktualności

Kopalnia Soli w Bochni z dotacją NFOŚiGW

18-12-2020, 11:03

Na uszczelnienie rejonu szybu Wielki w Kopalni Soli Bochnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 904 tys. zł dotacji. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ok. 1,1 mln zł. Inwestycja pomoże zabezpieczyć płytę rynku miasta Bochnia oraz wyrobiska zabytkowej kopalni przed zagrożeniem związanym z dopływem wód powierzchniowych.

Uszczelnienie górotworu w rejonie historycznego szybu Wielki Kopalni Soli w Bochni ochroni płytę zabytkowego rynku, który jest poddawany rewitalizacji oraz zabudowę powierzchniową miasta w tym rejonie. Regularny, główny rynek Starego Miasta w Bochni powstał w drugiej połowie XIV w., znajduje się tam też kilka budynków, wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto działania projektowe ograniczą dopływ wód powierzchniowych do wyrobisk dołowych Kopalni. Szczególnie chroniony będzie tu pierwszy poziom Danielowiec, leżący ok. 70 m pod ziemią. Zakończenie realizacji zadania beneficjent przewiduje już w styczniu 2021 r.

Kopalnia Soli Bochnia, aktualnie nieczynna przemysłowo, jest obiektem zabytkowym, otwartym dla ruchu turystycznego i leczniczego. W 2013 r. została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Umowa dofinansowania przedsięwzięcia, zawarta w listopadzie br., została podpisana przez Wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka oraz Prezesa Zarządu Kopalni Soli Bochnia Sp. z o.o. Macieja Kuszlika. Źródłem dotacji jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”.

.