Aktualności

NFOŚiGW dofinansował zakup samochodów pożarniczo-gaśniczych dla PSP

03-02-2021, 08:58

Trzy Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i Kielcach wzbogacą się o nowy sprzęt – ciężkie, ratowniczo-gaśnicze samochody przeznaczone do każdego rodzaju działań interwencyjnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup aut kwotą 1,2 mln zł.

Koszt wszystkich projektów to 3,6 mln zł. Dzięki pozyskaniu nowego sprzętu liczba dodatkowych osób objętych przez PSP inną ochroną niż przeciwpowodziowa sięgnie 1400. Zakupione ciężkie samochody pożarnicze uzupełnią potencjał techniczny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i będą mogły być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, z którymi zetkną się strażacy (m.in. tam, gdzie będzie wymagana duża ilość środków gaśniczych oraz wydajna autopompa). Dzięki swoim walorom taktyczno-użytkowym pozwolą na skuteczne prowadzenie akcji gaśniczych i usunięcie zagrożeń z nimi związanych (włącznie z likwidacją skażeń i ograniczeniem miejscowych zagrożeń dla środowiska). Zakupione pojazdy, na wniosek Głównej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, będą mogły być wykorzystywane także interwencyjnie na różnych obszarach całego kraju.

Wszystkie trzy umowy dofinansowania zostały podpisane w styczniu br., a dotacje pochodzą z programu NFOŚiGW pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”.

.