Aktualności

Szkolenie POIiŚ 2014-2020 – energia z OZE

19-03-2021, 15:15

NFOŚiGW serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla Wnioskodawców I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, które odbędzie się w formule on-line przez platformę Zoom w dniu 30 marca 2021, w godz. 9.00-14.30. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie będzie poświęcone aplikowaniu o środki w ramach konkursu nr: POIS.01.01.01-IW.03-00-K07/21, prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej agendą spotkania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zarejestrowanie się przez poniższy link do dnia 28 marca br., po wypełnieniu zgłoszenia do dnia 29.03.2021 r. zostaną rozesłane do Państwa linki do wejścia na spotkanie. Sugerujemy zainstalowania aplikacji Zoom przed rozpoczęciem spotkania.

LINK DO REJESTRACJI NA SZKOLENIE:

https://zoom.us/webinar/register/WN_8WZe6GHeRF22yl3-TnVkJg

Przed rejestracją na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO

 

Materiały ze szkolenia zostały udostępnione na stronie:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/o-programie/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/art,65,materialy-ze-szkolenia-dla-wnioskodawcow-poddzialania-1-1-1-poiis-2014-2020.html

 

Pliki do pobrania

informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.pdf
informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.pdf - (563,51 KB) Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych
1.1.1 poiis program szkolenia 30.03.2021.pdf
1.1.1 poiis program szkolenia 30.03.2021.pdf - (564,6 KB) POIiŚ1.1.1_Program Szkolenia_30.03.2021

.