Aktualności

Termomodernizacja zabytkowych budynków Caritas w Warszawie

01-04-2021, 08:39

Caritas Archidiecezji Warszawskiej przeprowadzi termomodernizację dwóch budynków znajdujących się przy Trakcie Królewskim w Warszawie dzięki dotacji i niskooprocentowanej pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obiektach znajduje się m.in. działający całodobowo Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Hospicjum Stacjonarne.

Ponad 31,7 mln zł dofinansowania (dotacja ok. 30,2 mln zł i pożyczka ponad 1,5 mln zł) zostało przyznane z programu NFOŚiGW „Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Umowy 24 marca br. podpisał Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Zbigniew Zembrzuski.

W ramach przedsięwzięcia, o koszcie ponad 33,5 mln zł, przeprowadzony zostanie remont zabytkowych budynków Caritas AW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie (w tym pozostałości po Pałacu Kazanowskich – jednej z najwspanialszych, stołecznych rezydencji magnackich pierwszej połowy XVII w.). Prace będą wykonywane zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków.

Głęboka termomodernizacja obiektów została przygotowana zgodnie z najlepszą praktyką w zakresie rozwiązań technologicznych pozwalających na osiągniecie zarówno efektu ekologicznego, jak i efektywności kosztowej. Przy pracach budowlanych zastosowany zostanie najbardziej efektywny wariant wynikający z audytu energetycznego. Termomodernizacja będzie przeprowadzona także z myślą o poprawie komfortu pacjentów przebywających w Zakładzie Opieki Leczniczej oraz Hospicjum Stacjonarnym przeznaczonym dla osób w ostatnim stadium choroby nowotworowej.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę zniszczonego dachu, ocieplenie poddasza, wymianę okien, przebudowę instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. oraz remont i wymianę instalacji elektrycznej, a także oświetlenia oraz instalacji wentylacyjnej. Wdrożony zostanie system zarządzania energią BEMS.

Ocieplenie obiektów pozwoli uzyskać 9 130,00 m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza. W jego efekcie zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 17 565,38 GJ/rok. Równolegle redukcji ulegnie emisja dwutlenku węgla do atmosfery o 1 759,32 Mg/rok, a ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 635,05 GJ/rok. Prace przewidziane w projekcie potrwają do czerwca 2023 r.

.