Aktualności

Ponad 3 mln zł z NFOŚiGW na magazyn żywności w Wielkopolsce

01-04-2021, 22:10

Fundacja Miłosierdzie z Poznania otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie magazynu żywności i płodów rolnych w miejscowości Wierzenica (woj. wielkopolskie). Dofinansowanie pokryje wszystkie koszty inwestycji.

W ramach projektu wybudowany zostanie magazyn dostosowany do zmiennych temperatur występujących w Polsce, a także odpowiednio odizolowany od podłoża oraz chroniony przed wilgocią. Teren wokół magazynu zostanie utwardzony, tak aby dostarczanie lub odbieranie towaru nie było uciążliwe. Odpowiednie zadaszenie, szczelnie zamykane drzwi, wnętrze zabezpieczone wentylacją, będą chroniły obiekt przed gryzoniami i pleśnią. Wybudowana hala magazynowa z dokiem przeładunkowym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą będzie miała ok. 750 m2 powierzchni oraz chłodnię o powierzchni do 100 m2, pozwalającą na przechowywanie pozyskanej żywności w odpowiednich warunkach. Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie docieplony i zamieniony na magazyn dotychczasowy budynek gospodarczy.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi beneficjentowi pozyskiwanie większej ilości niesprzedanych i niespożytych artykułów żywnościowych, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów. Założono, że dzięki inwestycji rocznie aż 90 ton produktów żywnościowych będzie „ratowanych” przed marnotrawstwem. Magazyn żywności w Wierzenicy zostanie oddany do użytku we wrześniu 2022 r.

Fundacja Miłosierdzie swoją charytatywną działalność prowadzi od 2001 r. Udziela pomocy ludziom bezdomnym, biednym i innym potrzebującym. W ramach swojej działalności m.in. dostarcza żywność i odzież, tworzy i prowadzi placówki oraz domy opieki, sprawuje opiekę medyczną i duchową.

Udzielona dotacja pochodzi z programu NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawania odpadów”.

.