Aktualności

Historyczna data: 1 lipca 1989 roku

01-07-2014, 15:19

Dokładnie 25 lat temu, 1 lipca 1989 roku, rozpoczęła się działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzenie 11 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych opublikowane 30 czerwca 1989 r. weszło w życie dzień później. Oficjalnie rozpoczęła się działalność NFOŚiGW. Już w drugim półroczu 1989 roku przyznaliśmy pierwszych 12 dotacji i 21 pożyczek. Z takiego poziomu zaczynaliśmy. Dla porównania – w rekordowym dla NFOŚiGW roku 2013 zawarliśmy prawie 2 tys. umów. W sumie, w latach 1989-2013 Narodowy Fundusz zawierając ponad 19 tys. umów o dofinansowanie, przeznaczył na ochronę środowiska ponad 33,1 mld złotych ze środków krajowych. Pozwoliły one na sfinansowanie inwestycji i projektów o kosztorysowej wartości około 130 mld złotych.
 

zarzadzenie  z 1989.pdf
zarzadzenie z 1989.pdf - (923,99 KB)

.