Aktualności

Polsko-litewskie rozmowy o odpadach

Autor: Witold Maziarz
03-07-2014, 14:23

Polska gościła rządową delegację Litwy, w skład której wchodzili przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Środowiska, z jego Wiceministrem Almantasem Petkusem.

Głównym celem wizyty litewskich gości było uzyskanie informacji na temat planowania, finansowania oraz metod prowadzania gospodarki odpadami w Polsce, a także naszych najlepszych praktyk w tym zakresie.

Delegacja rozpoczęła swój pobyt w Polsce od wizyty studialnej projektów pt.: „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” oraz „System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej”, realizowanych ze środków POIiŚ w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Podczas spotkania z przedstawicielami beneficjentów rozmawiano o przebiegu procesu realizacji projektów oraz o regionalnej gospodarce odpadami na terenie Pomorza.

W ramach wizyty odbyły się również spotkania z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania w NFOŚiGW przedstawiono jego rolę w zakresie finansowania ochrony środowiska (podkreślając jednocześnie obchodzone właśnie 25-lecie jego powstania), a także omówiono ogólne zasady oraz sposoby finansowania gospodarki odpadami w kraju. Podczas panelu dyskusyjnego, w którym m.in. udział wzięli Krystian Szczepański - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Jerzy Swatoń – Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, przedstawiciele Narodowego Funduszu odpowiadali na szczegółowe pytania członków delegacji litewskiej. Skupiono się przede wszystkim na kwestiach finansowania dużych projektów związanych z termicznym i mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadów oraz nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Litewscy delegaci zainteresowani byli także systemem finansowania recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wizyta w Polsce zakończyła się wizytacją budowy instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Białymstoku realizowanej w ramach projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

 

.