Aktualności

W Narodowym Funduszu o zagospodarowaniu odpadów komunalnych i paliw alternatywnych

Autor: Wojciech Stawiany
04-08-2014, 10:20

W dniu 31 lipca 2014 roku w siedzibie NFOŚiGW z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka odbyło się 68 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączone z 19 spotkaniem Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”.

Wspólna realizacja spotkania forum była uzasadniona jej tematem, którym było Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w modernizowanych ciepłowniach/elektrociepłowniach.
W spotkaniu uczestniczyło 190 osób – przedstawiciele resortów: środowiska, gospodarki, finansów, Inspekcji Ochrony Środowiska, przedsiębiorstw gospodarki odpadami i przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz izb gospodarczych je skupiających. Nie zabrakło przedstawicieli świata nauki i agencji poszanowania energii.
Wzięli w nim udział członkowie Zarządu NFOŚiGW: Barbara Koszułap, Jacek Gdański, Krystian Szczepański oraz liczne grono pracowników Funduszu.

Uczestnicy spotkania wysłuchali i mieli okazję wypowiedzieć się w temacie ośmiu prezentacji. Wprowadzenie, które przedstawił Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Aleksander Sobolewski dotyczyło możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce. W pozostałych przedstawiono realizacje lub koncepcje realizacyjne w obszarze tematyki spotkania w Olsztynie, Wałbrzychu, Tychach, Radomiu oraz Grupie EDF.

W trakcie spotkania Janusz Ostapiuk zaprezentował aktualne zadania rozwiązywane przez resort w obszarze gospodarki odpadami; zaakcentował wagę uaktualniania wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
Małgorzata Szymborska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, zapoznała natomiast uczestników spotkania z propozycjami unijnymi w zakresie nowelizacji „dyrektyw odpadowych”.

Pełna informacja ze spotkania ukaże się w bieżącym tygodniu na stronach:
www.forumees.pl oraz www.odpady-dobre-praktyki.pl
 

Krystian Szczepański - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Krystian Szczepański - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Krystian Szczepański - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

.