Aktualności

Prosumenckie Podkarpacie

Autor: Joanna Nowińska
27-11-2014, 14:15

WFOŚiGW Rzeszów to szósty fundusz, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dołączył do programu PROSUMENT. Zawarcie umowy pomiędzy reprezentowanym przez Prezes Zarządu Małgorzatę Skuchę NFOŚiGW, a WFOŚiGW odbyło się 26 listopada br w siedzibie Narodowego Funduszu. Prezes Zarządu WFOŚiGW Rzeszów Józef Frączek przyznał z zadowoleniem, że „nasza współpraca z Narodowym Funduszem jest stałym elementem, głównie dlatego, że mamy do rozwiązania te same problemy i wynika ona m.in. z naszej misji do wypełnienia”. Potwierdził on również, że zarówno zainteresowanie beneficjentów z województwa podkarpackiego, jak i zapotrzebowanie na wspierane przedsięwzięcia jest duże, jednak fundusz stara się rozważnie podchodzić do programu, biorąc pod uwagę także możliwości techniczne i organizacyjne zainteresowanych. „Jesteśmy ciekawi, jak program będzie się rozwijać, dlatego też w pierwszej kolejności staramy się skupić na grupie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i na razie nie planujemy obsługi osób fizycznych” – powiedział Prezes tuż przed podpisaniem umowy na 7 mln zł.

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom określają poszczególne fundusze, z uwzględnieniem zasad programu oraz przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Ścieżka wojewódzka to, poza pośrednictwem samorządów, jedna z dwóch obecnie dostępnych opcji, w ramach których beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie z Prosumenta. Trzecia droga, poprzez współpracujące z NFOŚiGW banki, zostanie uruchomiona na początku 2015 r., zgodnie z podpisaną 24 listopada ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowelizującą również Prawo ochrony środowiska.

Bez względu na sposób wdrażania programu, dofinansowanie obejmuje ten sam rodzaj przedsięwzięć – PROSUMENT umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji ciepła i prądu z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Beneficjenci mogą wybierać spośród 6 rodzajów mikroinstalacji OZE, w tym: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, a także układów mikrokogeneracyjnych. Program umożliwia także uzyskanie wsparcia finansowego w celu wymiany istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Projekt ten powstał, aby promować nowe technologie OZE, rozwijać społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propagować postawy prosumenckie.

Zarząd NFOŚiGW ogłaszając nową ofertę programową na lata 2014-2020 zapowiedział wzrost środków przeznaczonych na ten program do 800 milionów złotych, z alokacją na kolejne lata, aż do 2018 roku.

.