Aktualności

Strażacy skuteczniejsi… dzięki POIiŚ

Autor: Witold Maziarz
03-12-2014, 15:00

W 2015 roku straż pożarna wzbogaci się o 141 samochodów pożarniczych i ponad 200 szt. specjalistycznego sprzętu ratowniczego wzmacniającego skuteczność długotrwałych działań ratowniczych m.in. podczas pożarów lasów, powodzi czy innych klęsk żywiołowych.

Sprzęt zasili wybrane jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju oraz funkcjonujące w ich strukturach tzw. specjalistyczne grupy ratownicze. Będą to grupy realizujące wyspecjalizowane czynności ratownicze m.in. w zakresie ratownictwa chemicznego oraz ekologicznego.

28 listopada br. w Narodowym Funduszu została zawarta umowa z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie tego projektu. Jego koszty całkowite wyniosą prawie 200 mln zł, z czego ze środków Unii Europejskich (POIiŚ) sfinansowanych zostanie 85% wszystkich wydatków.

Akcje ratownicze prowadzone na dużą skalę, czasem przez wiele dni, cechują się zapotrzebowaniem na sprzęt inny niż ten szybkiego reagowania. Analiza efektywności działań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w tym zakresie wykazała niedostatki sprzętowe, na które odpowiedzią mają być zakupy przewidziane do realizacji w niniejszym projekcie. Chodzi m.in. o kontenery wężowe, przeciwpowodziowe z zaporami, z pompami, kontenery sanitarne i kwatermistrzowskie, transportery amfibijne, quady z przyczepami czy agregaty prądotwórcze umożliwiające m.in. organizację łączności.

Cały sprzęt kupujemy w Polsce, dlatego wsparcie zaoferowane przez NFOŚiGW wpływa pozytywnie […] na naszą gospodarkę. Środki, jakie Państwowa Straż Pożarna otrzymuje z Funduszu, wpływają także na rozwój innowacyjności i dalszy rozwój technologiczny służb ratowniczych. Przykładem jest nowoczesny system kontenerowy” – podkreśla Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP. Dzięki otrzymywanemu wsparciu finansowemu systematycznie tworzy się warunki do przetrwania obywateli w skrajnie trudnych warunkach, poczynając od klęsk żywiołowych, a kończąc na katastrofach ekologicznych.
 

.