Aktualności

Zakończenie naboru dla banków w programie Prosument

05-02-2015, 07:30

W dniu 30.01.2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył przyjmowanie wniosków banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

Wnioski o zawarcie umów udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie w 2015 r. kredytów bankowych łącznie z dotacją złożył BOŚ S.A. Bank wskazał, że dysponuje placówkami bankowymi w każdym województwie do przyjmowania i obsługi wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

.