Aktualności

Wstrzymanie II konkursu SOWA

12-02-2015, 13:15

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające uzgodnienia warunków dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, prace nad kolejnym konkursem w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” zostają wstrzymane do czasu zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz warunków dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

.