Aktualności

Nabór dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF

16-02-2015, 11:23

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu kwalifikacyjnym pn.: „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF” wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w programie priorytetowym NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (dalej „Program NF”).

 

Szkolenie realizowane jest przez:

  • Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
  • DAI,

przy współudziale EBOiR oraz NFOŚiGW.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic (dalej „FEWE”).
Szkolenie zostanie przeprowadzone 11.03.2015 r. w Gdańsku – hotel QUBUS, ul. Chmielna 47, sala B w godz. 9.30 - 14.30.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru na stronie programu.

.