Aktualności

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy polityki spójności na lata 2014-2020

16-02-2015, 15:07

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Zielone_swiatlo_KE_dla_wszystkich_programow_2014_2020_13022015.aspx) wynika, że Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy operacyjne na nową perspektywę. Ostatnie decyzje wydała dla Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego.

Program Infrastruktura i Środowisko, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej (więcej: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,604,narodowy-fundusz-instytucja-wdrazajaca-po-iis-2014-2020.html) został zaakceptowany przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r.

Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W przypadku pozostałych programów trwają prace nad organizacją systemu wdrażania.

.