Aktualności

Dzień Informacyjny LIFE 2015

13-03-2015, 07:55

Dzień Informacyjny LIFE 2015

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE, organizowanym po raz ósmy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Dzień Informacyjny LIFE jest okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz jego współfinansowania przez NFOŚiGW. Zaprezentowane będą również doświadczenia trzech wnioskodawców z przebiegu naboru wniosków o finansowanie z programu LIFE+ oraz wdrażania projektów. Przewidziano czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Dodatkowo w kuluarach konferencji, na stoiskach prezentowe będą projekty wdrażane przez dotychczasowych Beneficjentów programu LIFE+. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała okazja, aby lepiej poznać program LIFE i przygotować się do aplikowania o środki tego programu w najbliższych naborach.

Program konferencji, a także szczegóły dotyczące miejsca dostępne są w załączonym Programie Dnia.

Zgłoszenie uczestnictwa - Informujemy że rejestracja uczestników została zakończona


Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu Dnia Informacyjnego w roku ubiegłym mogą Państwo uzyskać pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/szkolenia-i-konferencje/

.