Aktualności

Komisja Europejska docenia polski program

18-05-2015, 13:37

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został nominowany do finałowej listy kandydatów prestiżowej nagrody „Sustainable Energy Europe Awards”. Komisja Europejska doceniła innowacyjny system finansowania inwestycji w rozproszone, odnawialne źródła energii.

Komisja Europejska wybrała tegorocznych finalistów do uzyskania jednej z najważniejszych europejskich nagród w sektorze zrównoważonej energii: „Sustainable Energy Europe Awards” (EUSEW Awards).  Przyznawana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej  Energii nagroda obejmuje rywalizację w trzech kategoriach: Energia odnawialna, Efektywność energetyczna, Miasta, wspólnoty i regiony.

W tegorocznej, dziesiątej edycji EUSEW Awards, wpłynęło aż  z 373 zgłoszeń z całej Europy. W każdej kategorii Komisja Europejska wybrała po trzech finalistów. W kategorii Energia odnawialna obok Cooperative Energy Hub z Wielkiej Brytanii  oraz niemieckiej WECF (Women in Europe for a Common Future) został nominowany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Europejska wskazała na sukces programu NFOŚiGW dopłat do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych, którego efekty przekroczyły najśmielsze oczekiwania.

„Innowacyjny system finansowania pomógł przynieść energię słoneczną do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w sektorze odnawialnej energii w całej Polsce. Kluczem do sukcesu tej inicjatywy było myślenie na poziomie lokalnym.” – oceniła Komisja Europejska.

W ramach programu NFOŚiGW,  w całej Polsce zainstalowano ponad 67 tys. kolektorów, z czego ok. 60 proc. zastąpiło stare źródła ciepła, opalane węglem.  Działalność NFOŚiGW  wpisuje się tym samym w europejską strategię przejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych  do gospodarki,  która obejmuje czyste technologie i odnawialne źródła.

Wręczenie nagród  „Sustainable Energy Europe Awards” odbędzie się 16 czerwca 2015 r., podczas Sustainable Energy Week, w Komisji Europejskiej w Brukseli. Podczas tej ceremonii zostanie pokazany krótki film oparty na wywiadzie, udzielonym przez Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzatę Skuchę, o działalności Funduszu i wspieraniu przez niego rozwoju energii odnawialnej. 

Sustainable Energy Europe Awards Competition organizowane jest przez Komisję Europejską od 2006 roku. Celem jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk, inspirowanie nowych pomysłów i budowanie współpracy dla osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych UE. O nagrodę mogą się starać prywatne firmy, instytucje publiczne, agencje energetyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, izby gospodarcze, stowarzyszenia przemysłu i konsumentów, media, instytucje akademickie i ośrodki badawczo – naukowe.

Lista finalistów dostępna jest na stronie internetowej dedykowanej Sustainable Energy Week: 

http://www.eusew.eu/images/2015/awards/awards2015categories_2.pdf

http://www.eusew.eu/awards-competition/about-awards-competition

.