Aktualności

Konsultacje zmian w programie Instalacje gospodarowania odpadami

18-09-2015, 15:21

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uwzględniając potrzebę udziału w kreowaniu oferty programowej wszystkich jej odbiorców, zaprasza do konsultacji zmiany programu Instalacje gospodarowania odpadami. Projekt zmian dotyczy części 2) programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. Potrzeba weryfikacji programu wynika z  konieczności jego dostosowania do znowelizowanej ustawy o odpadach. Ponadto ma na celu uporządkowanie i uszczegółowienie warunków i kryteriów, w tym zwłaszcza kryteriów jakościowych.

W projekcie programu rozszerzono m.in. zakres możliwych do realizacji instalacji o „ponadregionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych”. Konsekwentnie   instalacje o charakterze ponadregionalnym  uwzględniono przy konstruowaniu kryteriów jakościowych. Stworzono również możliwości dofinansowania instalacji, w tym regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), których celem będzie zwiększenie poziomu recyklingu odpadów.

Wszelkie Państwa uwagi, komentarze i propozycje zmian będą  pomocne przy tworzeniu oferty, aby odpowiadała ona potrzebom i możliwościom odbiorców finansowania.

Konsultacje zakończą się 28.09.2015 r.

W celu zgłoszenia uwag prosimy wypełnić załączony poniżej formularz.

Uwagi prosimy kierować jedynie w formie elektronicznej na adres: ; ;  .

Poniżej treść programu priorytetowego oraz formularz uwag

Pliki do pobrania

instalacje gospodarowania odpadami.pdf
instalacje gospodarowania odpadami.pdf - (509,16 KB) Treść programu
konsultacje-tabela.docx
konsultacje-tabela.docx - (18,24 KB) Formularz zgłaszania uwag

.

powrót
do góry