Aktualności

Dwa konkursy ekologiczne otwarte dla miast

22-09-2015, 15:40

Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) & Europejski Zielony Liść (Green Leaf): Dwa konkursy ekologiczne otwarte dla europejskich miast.

Uprzejmie informujemy, że zaproszenie do składania wniosków do konkursu Europejskiej Zielonej Stolicy (Green Capital) na rok 2018 i do konkursu z cyklu Europejski Zielony Liść (Green Leaf) na rok 2016 są otwarte do 19 października.

Europejski Zielony Liść (Green Leaf) to konkurs otwarty dla miast o populacji między 20 tys. a 100 tys.mieszkańców. Konkurs ten potwierdza sukces miasta w osiągnięciu zrównowazonego rozwoju. Wyróżnienie przyznawane jest miastom, które wprowadzają w życie koncepcję zielonego rozwoju. Europejskie miasta, którym został przyznany Zielony Liść, działają jako ambasadorzy ekologicznego stylu życia, aby zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

Nagroda Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) przyznawana jest miastom, liczącym ponad 100 tys.mieszkańców, które mają ugruntowane sukcesy we wdrażaniu wysokich standardów ochrony środowiska. Miasta te zobowiążą się do bieżących i przyszłych ambitnych celów dla poprawy jakości środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Laureaci tej nagrody działają również jako wzór do naśladowania, aby inspirować i promować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. W 2015 roku Europejską Zieloną Stolicą jest  miasto Bristol. Czy twoje miasto będzie następne?

http://www.covenantofmayors.eu/Green-Capital-Green-Leaf-Two.html

.

powrót
do góry