Aktualności

Więcej pieniędzy dla prosumentów z Pomorza Zachodniego

01-10-2015, 16:08

W drugiej edycji programu Prosument Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 50 mln zł dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dzięki temu w prywatnych domach powstanie ponad tysiąc odnawialnych źródeł energii (OZE).

Pierwsza edycja programu Prosument – dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – okazała się dużym sukcesem w Szczecinie.  W ramach jej realizacji, pośredniczący w programie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie rozdysponował  22 mln zł. 30 września NFOŚiGW podpisał ze szczecińskim funduszem umowę na kolejną transzę dofinansowania, opiewającą na 50 mln zł.  W październiku br. zostanie także zawarta umowa z wojewódzkim funduszem w Olsztynie, który otrzyma 10 mln zł.

- Program Prosument cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ mieszkańcy widzą, że taka inwestycja się im opłaca. Sukces zachodniopomorskiego funduszu polega między innymi na skutecznym upowszechnianiu wiedzy o programie. W centrum miasta otwarto punkt konsultacyjny, do którego można przyjść po poradę i uzyskać pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie – powiedział Krystian Szczepański, Zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Prosument pozwala sfinansować montaż systemów fotowoltaicznych, a także kolektorów słonecznych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych oraz źródeł ciepła opalanych biomasą. Do biur funduszu w Szczecinie i Koszalinie wpłynęło pół tysiąca wniosków
o dofinansowanie montażu takich instalacji. Średnia kwota dofinansowania, składającego się z pożyczki i dotacji, o którą ubiegali się beneficjenci programu Prosument wynosi 40 tys. zł. Mieszkańcy regionu, zainteresowani energią ze źródeł odnawialnych, ubiegali się najczęściej o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,5 do 6 kW.

Dzięki dotacjom i niskooprocentowanym pożyczkom prosumenci mogą pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. A do końca 2016 r. Narodowy Fundusz zapewnia im wyższe dotacje.  Na inwestycje do produkcji energii elektrycznej – w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kW – można otrzymać dofinansowanie w postaci dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Począwszy od 2017 roku  pomoc ta spadnie do 30 proc.

Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy cieplnej do 300 kW. Dla tych przedsięwzięć dotacja wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów kwalifikowanych, w kolejnych latach zaś – 15 proc.

Do tej pory z programu Prosument Narodowy Fundusz wypłacił ponad 200 mln zł. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. Program jest realizowany trzema ścieżkami, poprzez banki, jednostki samorządu terytorialnego i WFOŚiGW.

Więcej informacji na temat programu: www.nfosigw.gov.pl/prosument

.

powrót
do góry