Aktualności

Budujemy potencjał programu LIFE

Autor: LIFE
19-01-2016, 08:48

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpił do realizacji projektu budowy potencjału Programu LIFE. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją o programie.

W latach 2016-2019 Narodowy Fundusz realizuje projekt budowy potencjału programu LIFE. Ma on na celu poprawę wykorzystania środków Programu LIFE. Komisja Europejska po raz pierwszy uruchomiła nabory wniosków na takie projekty w 2014 r. NFOŚiGW złożył wniosek w 2015 r. i w tym samym roku podpisał z Komisją umowę o realizacji projektu.

W ramach projektu, poza wzmocnieniem Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE, przewidziano m.in.:

  • tłumaczenie wszystkich wytycznych dla wnioskodawców publikowanych przez Komisję Europejską, co rok w czasie realizacji projektu,;
  • uruchomienie platformy e-learningowej, powiązanej z dedykowanymi szkoleniami dla potencjalnych wnioskodawców do Programu LIFE;
  • rozszerzenie o problemowe panele dyskusyjne formuły corocznego Dnia Informacyjnego Programu LIFE, organizowanego przez NFOŚiGW;
  • przygotowanie i publikację przewodnika po dokumentach programowych Programu LIFE oraz podręcznika przygotowania wniosku;
  • współpracę z krajowymi punktami kontaktowymi innych programów Unii Europejskiej o podobnym charakterze oraz innymi organizacjami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował na swoich stronach nowe tłumaczenie publikacji Komisji Europejskiej - „LIFE a łagodzenie zmian klimatu”. Prezentuje ona przykłady projektów, realizowanych dotychczas ze wsparciem LIFE, ograniczających wpływ działalności człowieka na klimat i łagodzących zachodzące w nim zmiany. Zmiany klimatu należą do istotnych globalnych wyzwań, mają znaczący wpływ na funkcjonowanie ekosystemów i człowieka. Unia Europejska jest w czołówce organizacji podejmujących to wyzwanie.

Wierzymy, że zaprezentowane w publikacji projekty będą pomocne w opracowaniu kolejnych dobrych pomysłów, z powodzeniem kierowanych do naborów w Programie LIFE organizowanych corocznie przez Komisję Europejską.

O planowanych wydarzeniach NFOŚiGW będzie informował na stronach internetowych poświęconych Programowi LIFE.

Więcej o Programie LIFE można znaleźć na stronach: nfosigw.gov.pl/life oraz ec.europa.eu/environment/life/, więcej publikacji

Pliki do pobrania

.