Aktualności

Lista projektów z pozytywnym wynikiem - rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej II stopnia Część 4

19-12-2016, 15:19

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 4 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015: link

powrót
do góry