Aktualności

Lista projektów z pozytywnym wynikiem - rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej II stopnia Część 6

02-01-2017, 11:56

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 6 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015: link

powrót
do góry