Aktualności

Szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów): POIiŚ 2014-2020 II Oś priorytetowa Działanie 2.3

02-01-2017, 13:07

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów):

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

KONKURS nr POIiŚ.2.3/3/2016

 

Terminy: 17 stycznia, 24 stycznia oraz 07 lutego 2017 r., godz. 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru); rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102.

Zakres szkolenia: PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE, kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego w link.

 

Terminy przesyłania zgłoszeń:

  • do dnia 12 stycznia na szkolenie w dniu 17 stycznia (zakończono przyjmowanie zgłoszeń)
  • do dnia 19 stycznia na szkolenie w dniu 24 stycznia (zakończono przyjmowanie zgłoszeń)
  • do dnia 02 lutego na szkolenie w dniu 07 lutego

 

Szkolenie jest bezpłatne. Przewidywana 1 przerwa kawowa oraz lunch dla uczestników.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

 
powrót
do góry