Aktualności

Ponad 3,6 mln zł na modernizację energetyczną Uniwersytetu Łódzkiego

10-01-2017, 10:39

Dzisiaj, 10 stycznia 2017 r. podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW. Projekt Uniwersytetu Łódzkiego będzie kosztował ok. 5,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 3,6 mln zł. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną dwa budynki o łącznej powierzchni 19 673 m2. Natomiast szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 137,92 MgCO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej to 3 289 GJ/rok.

Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w siedzibie NFOŚiGW: prof. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt przewiduje termomodernizację i renowację elewacji budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3 oraz budynku biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 – o łącznej powierzchni 19 673 m2. Najważniejszymi celami przedsięwzięcia są: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i poprawa warunków użytkowania obiektów.

Modernizacja energetyczna w łódzkich placówkach potrwa do 31 sierpnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to 5 788 051,00 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ wynosi 3 611 229,01 zł.

powrót
do góry