Aktualności

Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło)

22-11-2017, 09:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca i Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

KONKURS nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17

30 listopada 2017 r., godz. 10:00-15:30; rejestracja od godz.09:30 (termin 4 grudnia 2017 r. z powodu małego zainteresowania zostaje odwołany).

Miejsce: siedziba NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 105 G

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

Terminy przyjmowania zgłoszeń na szkolenie w dniu 30 listopada upływa dnia 27 listopada 2017 r. o godz. 15.00

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do Formularza)

UWAGA:

  • pierwszeństwo w udziale w szkoleniu mają pracownicy Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Poniżej program szkolenia

Pliki do pobrania

program szkolenia 1.1.1 30.11.2017i4.12.2017.pdf
program szkolenia 1.1.1 30.11.2017i4.12.2017.pdf - (335,2 KB) Program szkolenia

.