Aktualności

Dorzecze Parsęty z unijną dotacją na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

14-02-2017, 09:00

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 11,5 mln zł zbudowanych zostanie dziesięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwa „gniazda” (zespół pojemników półpodziemnych) na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Umowę dotyczącą działania 2.2 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przygotował NFOŚiGW, a podpisano ją dzisiaj w Karlinie.

Całkowity koszt projektu to 16 482 411,25 zł, z czego wydatki kwalifikowane opiewają na kwotę 13 531 602,64 zł, a unijne wsparcie wyniesie 11 501 862,24 zł. Projekt, ze względu na okres kwalifikowania wydatków, musi zakończyć się do 31 grudnia 2019 r.

Umowę na budowę PSZOK-ów w Dorzeczu Parsęty podpisali: ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu, a ze strony beneficjenta – Waldemar Miśko, Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

Przedmiot projektu obejmuje budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zespołów pojemników półpodziemnych, tzw. „gniazd” oraz zagospodarowanie terenów, co przełoży się na możliwość odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazanie ich do sortowni, gdzie zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przedsięwzięcie obejmie następujące gminy i miasta: Dygowo (PSZOK1), gm. Szczecinek (PSZOK2), Borne Sulinowo (PSZOK3), Gościno (PSZOK4), Karlino (PSZOK5), Grzmiąca (PSZOK6), m. Białogard (PSZOK7), Siemyśl (PSZOK8), Ustronie Morskie (PSZOK9), Postomino (PSZOK10), m. Kołobrzeg (PSZOK11), m. Szczecinek (PSZOK12).

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz „gniazda” będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Godziny otwarcia PSZOK-ów zostaną dostosowane do wymagań lokalnych społeczności. Tereny PSZOK-ów umożliwią samodzielne dostarczenie odpadów przez mieszkańców i pozostawienie ich w Punkcie. Ponadto w PSZOK-ach powstaną specjalnie wydzielone miejsca, w których mieszkańcy będą mogli pozostawić przedmioty nadające się do podobnego użycia, które w dalszej kolejności trafią do innych osób.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.

Wniosek pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” został złożony do NFOŚiGW w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

To druga umowa podpisana w ramach tego konkursu. Pierwsza dotyczyła przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin”, beneficjentem był Gmina Miasto Szczecin, który otrzymał 2 943 775,88 zł unijnej dotacji przy całkowitym koszcie projektu 5 984 171,09 zł. Umowę w tej sprawie podpisano 26 stycznia 2017 r.

powrót
do góry