Aktualności

Unia Europejska dołoży do budowy czterech lodołamaczy

15-02-2017, 12:55

„Budowa lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku” – to tytuł przedsięwzięcia, w sprawie którego 14 lutego br. NFOŚiGW podpisał umowę na 62,9 mln zł unijnego dofinansowania. Inwestycja będzie kosztowała 74 mln zł.

Projekt będzie realizowany przez RZGW Gdańsk w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budżet przedsięwzięcia wynosi 74 mln zł, z czego 62,9 mln zł wyłoży Unia Europejska i będzie obejmował budowę czterech lodołamaczy, jednego czołowego i trzech liniowych. Planowany termin ukończenia projektu to listopad 2021 r.

Obok funkcji lodołamania i zabezpieczenia przed powodzią w okresach zimowych, nowe lodołamacze będą przystosowane dodatkowo do zadań ratowniczych, holowniczych, pożarniczych i usuwania zanieczyszczeń, tak aby ich potencjał mógł być wykorzystany przez cały rok.

Umowę dotyczącą unijnego dofinansowania podpisano wczoraj, 14 lutego 2017 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Narodowy Fundusz reprezentował Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu, a Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Stanisław Otremba, p.o. Dyrektora. W uroczystości uczestniczył Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda.

To już druga umowa na dofinansowanie budowy lodołamaczy podpisana przez NFOŚiGW, który jest Instytucją Wdrażającą POIiŚ 2014-2020. Pierwszą podpisano w listopadzie 2016 r. z RZGW w Warszawie. Warto jeszcze nadmienić, że Narodowy Fundusz w latach 2012-2014 sfinansował ze środków krajowych NFOŚiGW realizację dwóch lodołamaczy dla RZGW Szczecin.

Zdjęcia uzyskane dzięki uprzejmości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
powrót
do góry