Aktualności

Kolejne 80 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

10-03-2017, 12:20

Aż 54 obiekty o łącznej powierzchni 163 350,44 m2 zostanie poddanych termomodernizacji w ramach poddziałania 1.3.1 POIiŚ 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane przez 28 beneficjentów będzie kosztowało prawie 145 mln zł przy unijnym wsparciu w kwocie ponad 80 mln zł. Łącznie przewiduje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9 344,94 mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej o 109 291,52 GJ/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 30 093 177,67 kWh/rok.

W ubiegłym tygodniu w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW podpisał kolejnych 28 umów o dofinansowanie z unijnego poddziałania 1.3.1 projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Unijne wsparcie otrzymają: dziesięć szkół (Gdański Uniwersytet Medyczny – 5 782 616,30 zł; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 3 076 023,04 zł; Uniwersytet w Białymstoku – 2 311 442,40 zł; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – 4 984 657,05 zł; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 10 268 789,49 zł; Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – 5 635 385,84 zł; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 3 173 290,09 zł; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 1 892 436,56 zł; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi – 2 186 583,60 zł; Politechnika Krakowska – 3 728 578,79 zł); cztery komendy wojewódzkie i dwa areszty śledcze (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – 825 911,17 zł; Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – 2 071 879,03 zł; Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy – 2 556 701,40 zł; Komenda Stołeczna Policji w Warszawie – 8 791 909,77 zł; Areszt Śledczy w Chojnicach – 2 152 709,32 zł; Areszt Śledczy w Szamotułach – 1 775 167,88 zł); cztery Urzędy Skarbowe (w Gdańsku – 993 293,76 zł; w Poznaniu – 1 405 046,88 zł; w Białymstoku – 1 688 146,14 zł i w Szczecinie – 1 122 829,85 zł) oraz Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (1 696 584,01 zł); a także dwa Państwowe Instytuty Badawcze (Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – 783 932,25 zł; Morski Instytut Rybacki – 325 094,96 zł) oraz Instytut Przemysłu Organicznego – 1 407 431,03 zł; Instytut Kolejnictwa – 3 694 408,67 zł; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu – 690 897,00 zł; Nadwiślański  Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego – 2 601 471,74 zł i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 2 447 375,42 zł.

W sumie termomodernizacji poddane zostaną aż 54 obiekty o łącznej powierzchni 163 350,44 m2, co w sumie szacunkowo kosztowało będzie 144 612 468,51 zł, z czego unijne wsparcie to kwota 80 070 593,44 zł.

Szacowane efekty wszystkich przedsięwzięć to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 9 344,94 mg CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 109 291,52 GJ/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 30 093 177,67 kWh/rok.

powrót
do góry