Aktualności

Zapraszamy przedstawicieli dużych przedsiębiorstw na kolejne szkolenie 1.2 POIiŚ 2014-2020

06-04-2017, 14:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

Termin: 19 kwietnia 2017 r.; rejestracja od godz.8.30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku,
  • kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (link przekierowujący)

Termin zgłoszeń: do dnia 13 kwietnia do godz. 15.00

 

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

 

 

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia
program szkolenia  poiis 1.2 19 04 2017.pdf
program szkolenia poiis 1.2 19 04 2017.pdf - (311,21 KB) Program szkolenia
powrót
do góry