Aktualności

NFOŚiGW 25 kwietnia organizuje Dzień Informacyjny LIFE

05-04-2017, 12:02

Po raz dziesiąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizuje Dzień Informacyjny LIFE, który odbędzie się w tym roku 25 kwietnia w Sangate Hotel Airport (dawny hotel Gromada Lotnisko), ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie. To szansa na zdobycie wiedzy o możliwościach finansowania projektów z Programu LIFE, a także wymiany doświadczeń z innymi beneficjentami i zaprezentowania dotychczasowych działań szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty.

Dzień Informacyjny LIFE 2017 z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Zarządu NFOŚiGW w obecności Angelo Salsi z Komisji Europejskiej będzie symbolicznym zainaugurowaniem naboru 2017.

Rok 2017 jest ostatnim, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. Na kolejne lata program LIFE nie przewiduje alokacji krajowych. To dlatego polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse uzyskania dofinansowania KE w naborze 2017 r. Budżet programu LIFE na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro. To, jaka kwota trafi do polskich podmiotów, zależy od liczby i jakości wniosków, które będą przygotowane w zbliżającym się naborze.

Dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce, Dzień Informacyjny organizowany jest w nowej, rozszerzonej formule, tak by był atrakcyjny zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla tych którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi.

Dzień Informacyjny LIFE będzie składał się z sesji ogólnej o Programie LIFE i sesji tematycznych poświęconych konkretnym zagadnieniom.

Sesja ogólna skierowana jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o programie i jego możliwościach. Odpowie na kluczowe pytanie, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE. Uświadomi, drogę projektu od kwalifikacji do podpisania umowy. Prezentacje przedstawione przez beneficjentów programu LIFE pozwolą na omówienie zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano również czas na zadawanie pytań i dyskusję. Jednocześnie przedstawiciele NFOŚiGW zaprezentują szereg uproszczeń w swojej ofercie programowej wsparcia polskich wnioskodawców w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE” polegających m.in. na zwiększeniu dofinansowania dotacyjnego NFOŚiGW, uproszczeniu formularzy wniosków, czy wydłużeniu czasu na przygotowanie wniosku.

Sesje tematyczne będą szansą szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek >>Close to market<<”, „LIFE na rzecz samorządów”, „Ochrona przyrody/Zarządzanie i informacja – Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE”. Warsztaty w grupach tematycznych ułatwią zapoznanie się z konkretnymi działaniami i rozwiązaniami. Uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami beneficjentów programu, którzy zaprezentują swoje doświadczenia z realizacji projektów LIFE.

Sesja ogólna będzie transmitowana on-line, co umożliwi śledzenie jej przez Internet.

Dodatkowo w kuluarach konferencji, na stoiskach prezentowe będą projekty realizowane przez dotychczasowych beneficjentów Programu LIFE. Będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń.

Zapisy na Dzień Informacyjny do 20 kwietnia poprzez FORMULARZ ON-LINE (przekierowanie)

 

Wydarzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

Pliki do pobrania

sesja ogolna program di 2017.pdf
sesja ogolna program di 2017.pdf - (296,62 KB) Program sesji ogólnej
sesje tematyczne life.pdf
sesje tematyczne life.pdf - (402,78 KB) Program sesji tematycznych

.