Aktualności

Zapraszamy na kolejne szkolenie 1.3.2 POIiŚ - 24 kwietnia 2017 r.

12-04-2017, 12:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

KONKURS nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

Termin: 24 kwietnia 2017 r; godz. 9:00:00-15:30; rejestracja od godz.  8.30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: Ogólne informacje dotyczące Poddziałania 1.3.2; Wniosek o dofinansowanie; Generator wniosku o dofinansowanie; Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Poddziałania 1.3.2; Analiza kosztów i korzyści we wniosku oraz załączniki finansowe dla Działania 1.3.2; Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania; Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla Poddziałania 1.3.2; Procedury zawierania umów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępnego w linku).

 

Termin zgłoszeń: do dnia 20 kwietnia do godz. 10.00

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Pliki do pobrania

program szkolenia 1.3.2 24 04 2017.pdf
program szkolenia 1.3.2 24 04 2017.pdf - (366,09 KB) Program szkolenia

.

powrót
do góry