Aktualności

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności w Polsce

28-07-2017, 10:47
W dniu 27.07.2017r. w obecności Pana Pawła Sałka - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Pan Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w imieniu Funduszu i Pan dr...

Pierwsze pieniądze dla prywatnych przedsiębiorców

28-07-2017, 09:08
NFOŚiGW zawarł dwie umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działania 1.2 oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Są to pierwsze umowy dla...

10 mln złotych na wsparcie wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej i badania jej wpływu na polską gospodarkę

27-07-2017, 11:09
CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych badające szczegółowy wpływ polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki, zostanie utworzone w ramach dofinansowanego przez...

NFOŚiGW dofinansowuje zakup kolejnych lodołamaczy, tym razem dla Szczecina

24 lipca 2017 roku w siedzibie szczecińskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jego Dyrektor Andrzej Kreft oraz Zastępca Prezesa NFOŚiGW Roman Wójcik, podpisali umowę o dofinansowaniu projektu...

NFOŚiGW rozszerza polsko – białoruską współpracę w dziedzinie ochrony wód

W dniu 18 lipca br. z inicjatywy i udziałem Prezesa NFOŚiGW dr inż. Kazimierza Kujdy odbyła się „Pierwsza polsko-białoruska konferencja w zakresie ochrony wód”.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie POIiŚ 1.1.1 – klastry energii

20-07-2017, 12:15
Terminy zgłoszeń: na szkolenie w dniu 10 sierpnia do dnia 7 sierpnia do godz. 15.30 na szkolenie w dniu 04 września do dnia 30 sierpnia do godz. 15.30

Skierniewice otrzymają ponad 32 mln zł pożyczki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

18-07-2017, 13:49
NFOŚiGW zawarł kolejną umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap II” współfinansowanego...

Ponad 9 mln zł na zagospodarowanie zieleni miejskiej otrzyma Gmina Stalowa Wola

18-07-2017, 11:04
NFOŚiGW zawarł kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na poprawie jakości środowiska miejskiego. Ponad 9 mln zł dotacji otrzyma Gmina Stalowa Wola na zagospodarowanie zieleni miejskiej.

Powstanie park miejski w Łochowie za unijne pieniądze. NFOŚiGW podpisał 41 umów na 190 mln zł na tereny zielone

03-07-2017, 14:39
NFOŚiGW przekaże 4,8 mln zł na zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej powstanie park miejski „Dębinka” za 5,7 mln zł

300 mln zł dla klastrów energii na instalacje OZE

30-06-2017, 15:02
Wnioski w ramach ogłoszonego naboru unijnego z poddziałania 1.1.1.Programu Infrastruktura i Środowisko będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r.
1    1  2  3  4  5    42
powrót
do góry