Aktualności

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław z unijnym dofinansowaniem

13-10-2017, 12:41
12 października 2017 r. w siedzibie RZGW w Gdańsku p.o. Dyrektora Stanisław Otremba oraz Zastępca Prezesa NFOŚiGW Roman Wójcik podpisali umowę o dofinansowanie projektu ,Kompleksowe zabezpieczenie...

NFOŚiGW na POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu

12-10-2017, 09:10
Dzień informacyjno-szkoleniowy z udziałem kilkuset obecnych i przyszłych beneficjentów, seminarium na temat gospodarki wodno-ściekowej, konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, a także trzy panele...

Banki Żywności z dotacją ponad 4 mln zł od NFOŚiGW

11-10-2017, 12:59
Pięć Banków Żywności – w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu – otrzyma w sumie ponad 1,6 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...

Efektywność energetyczna i OZE – konferencja doradcza NFOŚiGW odbyła się w Płocku

10-10-2017, 13:27
W jaki sposób finansować przedsięwzięcia proekologiczne ze środków krajowych i unijnych oraz jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną i wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE)

Wyróżnienie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10-10-2017, 08:57
W trakcie Gali Jubieluszowej Święta Pracowników z okazji 90-lecia Grupy Azoty S.A., która odbyła się w Tarnowie 6 października 2017 r., NFOŚiGW został uhonorowany okolicznościowym medalem “Zasłużony...

NFOŚiGW przekaże 1,6 mln zł dotacji Bankom Żywności

10-10-2017, 07:52
Zapraszamy na uroczyste podpisanie pięciu umów z Bankami Żywności w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Racjonalna gospodarka odpadami...

Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

09-10-2017, 06:30
Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie w dniu 20 października. Termin zgłoszeń upływa dnia 13 października o godz. 15.00

NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

06-10-2017, 12:33
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami...

NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie

06-10-2017, 10:12
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda podpisał, w trakcie odbywającego się we Lwowie 5 października 2017 r. Lwowskiego EkoForum „Woda & Energia”, memorandum o realizacji wspólnych...

Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów ze wsparciem NFOŚiGW

05-10-2017, 12:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 78 milionów złotych dofinansowania na budowę najnowocześniejszego w Polsce i zarazem jednego z najnowocześniejszych w Europie...
1    1  2  3  4  5    46
powrót
do góry