Aktualności

300 mln zł na wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

02-03-2017, 12:53
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Unijne pieniądze dla dużych przedsiębiorstw na promowanie efektywności energetycznej i OZE

02-03-2017, 12:35
NFOŚiGW ogłasza drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w...

Wspieranie inwestycji w ciepłownictwie. Konferencja informacyjno-szkoleniowa w NFOŚiGW

01-03-2017, 09:49
Konferencję pod hasłem „Efektywność energetyczna – oferta finansowa i wsparcie doradcze” zorganizował w swojej siedzibie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jednostka...

NFOŚiGW organizuje w Lublinie V Konferencję „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

27-02-2017, 11:45
W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) we wtorek 7 marca 2017 r. odbędzie V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”

NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie

24-02-2017, 13:22
NFOŚiGW 23 lutego br. gościł przedstawicieli lwowskiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego „Lvivvodokanal”, które będzie się ubiegać o dofinansowanie na rozbudowę i modernizację...

Ponad 5 mln zł na adaptację do zmian klimatu w Polsce

21-02-2017, 12:00
NFOŚiGW zawarł umowę z IOŚ – PIB na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” – CLIMCITIES.

780 nowych autobusów elektrycznych. NFOŚiGW wesprze elektromobilność

20-02-2017, 13:32
NFOŚiGW znalazł się wśród sygnatariuszy porozumienia w sprawie rozwoju elektromobilności. Listy intencyjne w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii,...

Trzy parki narodowe i województwo kujawsko-pomorskie będą edukować społeczności obszarów chronionych

20-02-2017, 10:30
Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie zostały beneficjentami unijnego poddziałania 2.4.5c. NFOŚiGW wypłaci im w sumie prawie 5 mln zł dotacji na...

Jakie są perspektywy upowszechnienia w Polsce transportu elektrycznego? Eksperci dyskutowali o tym w NFOŚiGW

17-02-2017, 23:21
Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska – konferencja pod tym hasłem odbyła się w piątek 17 lutego 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW: od 1 marca nabór wniosków na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi

17-02-2017, 13:02
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. O dotacje i pożyczki można starać się od...
1    1  2  3  4  5    35
powrót
do góry