Aktualności

NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków do programu E-KUMULATOR

15-02-2017, 12:22
W poniedziałek, 20 lutego br. rozpocznie się nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1)...

Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska - NFOŚiGW będzie rozmawiał o przyszłości elektromobilności w Polsce

14-02-2017, 11:47
Z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w piątek, 17 lutego odbędzie się debata na temat wyzwań w transporcie dla ochrony środowiska.

Dorzecze Parsęty z unijną dotacją na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

14-02-2017, 09:00
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 11,5 mln zł zbudowanych zostanie dziesięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwa „gniazda” (zespół pojemników półpodziemnych) na terenie...

Ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. NFOŚiGW podpisał kolejnych dziewięć umów

09-02-2017, 11:30
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Koszt wszystkich...

Aktualizacja listy rankingowej w ramach konkursu POIS/1.3.1/1/2015

02-02-2017, 08:05
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje aktualizację listy...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza dwa nowe konkursy dla Działanie 1.5 i Poddziałania 1.6.2 POIiŚ

27-01-2017, 15:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza dwa nowe konkursy dla Działanie 1.5 oraz Poddziałania 1.6.2 POIiŚ

Lista ocenionych projektów nr 7 w ramach Konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015

25-01-2017, 15:01
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. listę ocenionych projektów nr 7 w ramach konkursu...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW przez kierowników państwowych jednostek budżetowych

25-01-2017, 12:43
Zarząd NFOŚiGW przedłużył termin składania wniosków przez kierowników państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie zadań na rok 2018 do 10 lutego 2017 r.

REGION – pierwszy nabór w ramach nowego programu NFOŚiGW

23-01-2017, 14:10
Od 1 lutego do 29 września br. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów...

NFOŚiGW podpisał trzy kolejne umowy na termomodernizację w ramach POIiŚ

20-01-2017, 15:18
Trzy kolejne umowy na termomodernizację w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano w ostatnich dniach w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i...
1    1  2  3  4  5    34
powrót
do góry