Aktualności

Następny etap walki o poprawę jakości powietrza. NFOŚiGW ogłasza dwa nowe programy

18-02-2019, 12:18
Programy Energia Plus z budżetem 4 miliardów zł oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500 milionów zł to dwie nowe propozycje NFOŚiGW na walkę ze smogiem. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i...

Ponad 151 mln zł na 26 kolejnych projektów wod-kan w całej Polsce

14-02-2019, 11:57
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł finansowo 26 kolejnych projektów wodno-kanalizacyjnych w różnych regionach Polski, przeznaczając na ten cel ponad 151 mln zł.

Coraz większe zainteresowanie programem Sokół

13-02-2019, 11:11
Wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych – na wspieranie projektów z tego właśnie zakresu przeznaczane są środki z programu Sokół.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie Planów ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

06-02-2019, 10:49
Konkurs został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Wnioski można składać do 29 marca 2019 r.

Rozpoczynamy nabór wniosków dotyczących adaptacji do zmian klimatu

05-02-2019, 07:39
Narodowy Fundusz ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Nabór trwać będzie w okresie od 01.02.2019 r....

Kolejne 50 mln zł z NFOŚiGW na poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

04-02-2019, 12:02
O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r.

Przygotowanie i wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu – spotkanie w NFOŚiGW

31-01-2019, 09:07
Projekt Ministerstwa Środowiska dotyczący opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jest na końcowym etapie realizacji – przygotowania...

NFOŚiGW wsparł działania w obszarze poprawy efektywności energetycznej w Ząbkach

28-01-2019, 08:46
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,3 mln zł dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na...

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wznowiony

17-01-2019, 13:18
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach Programu Czyste Powietrze.
1    1  2  3  4  5    72

.

powrót
do góry