Aktualności

NFOŚiGW podpisał setną umowę wodno-ściekową w ramach unijnego działania 2.3. Ponad 56 mln zł trafi do Rzeszowa

16-02-2017, 13:47
„Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 115 mln zł,...

Unia Europejska dołoży do budowy czterech lodołamaczy

15-02-2017, 12:55
„Budowa lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku” – to tytuł przedsięwzięcia, w sprawie którego 14 lutego br. NFOŚiGW podpisał umowę na 62,9 mln zł unijnego dofinansowania....

NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków do programu E-KUMULATOR

15-02-2017, 12:22
W poniedziałek, 20 lutego br. rozpocznie się nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1)...

Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska - NFOŚiGW będzie rozmawiał o przyszłości elektromobilności w Polsce

14-02-2017, 11:47
Z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w piątek, 17 lutego odbędzie się debata na temat wyzwań w transporcie dla ochrony środowiska.

Dorzecze Parsęty z unijną dotacją na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

14-02-2017, 09:00
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 11,5 mln zł zbudowanych zostanie dziesięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwa „gniazda” (zespół pojemników półpodziemnych) na terenie...

Ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. NFOŚiGW podpisał kolejnych dziewięć umów

09-02-2017, 11:30
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Koszt wszystkich...

Aktualizacja listy rankingowej w ramach konkursu POIS/1.3.1/1/2015

02-02-2017, 08:05
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje aktualizację listy...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza dwa nowe konkursy dla Działanie 1.5 i Poddziałania 1.6.2 POIiŚ

27-01-2017, 15:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza dwa nowe konkursy dla Działanie 1.5 oraz Poddziałania 1.6.2 POIiŚ

Lista ocenionych projektów nr 7 w ramach Konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015

25-01-2017, 15:01
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. listę ocenionych projektów nr 7 w ramach konkursu...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW przez kierowników państwowych jednostek budżetowych

25-01-2017, 12:43
Zarząd NFOŚiGW przedłużył termin składania wniosków przez kierowników państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie zadań na rok 2018 do 10 lutego 2017 r.
1    1  2  3  4  5    35
powrót
do góry