Aktualności

Ambasador Królestwa Danii z wizytą w NFOŚiGW

08-11-2016, 10:53
Gościem NFOŚiGW był Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata w poniedziałek, 7 listopada br. spotkał się z Prezesem Zarządu NFOŚiGW, Kazimierzem Kujdą.

NFOŚiGW podpisze umowy na 40 mln zł z parkami narodowymi

03-11-2016, 12:21
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył konkurs w Działaniu 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Złożono 16 wniosków w tym...

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń na konferencję dot. ochrony obszarów morskich w Juracie 22-23 listopada

02-11-2016, 14:00
Podczas konferencji nastąpi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami w zakresie ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych.

Uroczyste podpisanie umów z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

28-10-2016, 10:34
W ramach wspomnianych umów, na realizację projektów, których NF jest instytucją Wdrażającą, dwie dotyczą tematyki retencyjnej, jeden ochrony pożarowej lasów

Bezpieczeństwo energetyczne, edukacja ekologiczna i ochrona przyrody – drugi dzień NFOŚiGW na POL-ECO-SYSTEM

12-10-2016, 14:33
Finansowanie bezpieczeństwa energetycznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – to główne zagadnienie, o którym rozmawiano dzisiaj (12 października) na konferencji programowej...

O priorytetach NFOŚiGW na POL-ECO-SYSTEM

11-10-2016, 16:33
Skuteczne działania i osiągnięcia NFOŚiGW, źródła finansowania – krajowe i zagraniczne, a także programy priorytetowe, w tym nowy REGION – to główne tematy dzisiejszej konferencji prasowej na...

Geotermia na Podhalu z szansą na dofinansowanie NFOŚiGW

05-10-2016, 12:37
Pierwszy w Polsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów, dzięki któremu będzie produkowane ciepło i energia elektryczna, powstanie w Szaflarach na Podhalu. Inwestycja ma szansę na...

Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

04-10-2016, 14:53
31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Bezpieczeństwo energetyczne – jak je zapewnić? Konferencja NFOŚiGW na targach POL-ECO-SYSTEM

30-09-2016, 12:51
Najważniejszą inicjatywą Narodowego Funduszu podczas POL-ECO-SYSTEM będzie otwarta dla wszystkich chętnych konferencja programowa „POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne” zaplanowana drugiego dnia...

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie z szansą na dofinansowanie

30-09-2016, 12:11
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór konkursowy w ramach PO IiŚ 2014-2020, tym razem dla Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”.
1    28  29  30  31  32    57
powrót
do góry