Aktualności

Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska – sukces konferencji NFOŚiGW

04-04-2017, 09:31
Prawie 200 uczestników, w tym ponad 20 przedstawicieli mediów, zgromadziła konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod hasłem „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie...

Sto tysięcy euro z funduszy norweskich na wymianę doświadczeń w zakresie oszczędzania energii i promowania OZE

04-04-2017, 09:29
Nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej między beneficjentami polskimi i norweskimi, prowadzącej m.in. do zwiększenia świadomości w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł...

Są pieniądze z NFOŚiGW na wspieranie działalności monitoringu środowiska

04-04-2017, 09:05
Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska – to cel programu, do którego nabory rozpoczęły się 3 kwietnia 2017 r. Na monitoring środowiska Narodowy Fundusz przeznaczył ponad 2,9 mln zł, z...

Żyrardów z unijnym wsparciem będzie rozwijał tereny zielone

03-04-2017, 12:47
Rozwój terenów zieleni na terenie Miasta Żyrardowa będzie kosztował 15 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach działania 2.5 z POIiŚ 2014-2020 wyniesie 13 mln zł.

Dotacje od NFOŚiGW na poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarkę zasobami złóż kopali i wód podziemnych

03-04-2017, 11:56
Dzisiaj NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych”. O...

Katowice dostaną 175 mln zł, a Opole 73 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków

30-03-2017, 15:24
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Katowicach będzie kosztowało 345 mln zł, z czego wsparcie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 175 mln zł.

NFOŚiGW przeznaczy kolejne 50 mln zł na bazy edukacyjne parków narodowych

30-03-2017, 11:24
NFOŚiGW ogłasza drugi zamknięty nabór w ramach unijnego działania 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a) Wnioski dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia ośrodków edukacji ekologicznej prowadzonych przez...

Debata NFOŚiGW o energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska – 3 kwietnia w Warszawie

29-03-2017, 15:53
Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska będą tematem kolejnej ważnej i aktualnej debaty, na którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do swojej...

POIiŚ: 130 mln zł na kanalizację deszczową w Bydgoszczy

29-03-2017, 14:36
Umowę w sprawie unijnego dofinansowania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy podpisano dzisiaj w...

NFOŚiGW dofinansował likwidację „bomby ekologicznej” w Pionkach

29-03-2017, 14:31
W związku z nowo znalezionymi pokładami odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Pionki podpisano 29 marca br. w NFOŚiGW aneks do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Likwidacja bomby ekologicznej...
1    30  31  32  33  34    68

.

powrót
do góry