Aktualności

Termomodernizacja Zakładu Karnego w Wadowicach

18-01-2017, 14:55
Ocieplenie powierzchni zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji c.o. oraz montaż ogniw fotowoltaicznych – to wszystko...

Konferencja w Szczecinie: przedsiębiorcy i samorządowcy z Pomorza Zachodniego poznali ogólnopolski system wsparcia doradczego

17-01-2017, 15:56
Prawie 130 osób zgromadziła czwarta w cyklu konferencja pod hasłem „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”, którą 16 stycznia 2017 roku zorganizował NFOŚiGW –...

Fundusze na zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

17-01-2017, 12:47
Od 23 stycznia do 30 listopada 2017 r. można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2)

Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

16-01-2017, 13:43
Przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń! Termin szkolenia: 27 stycznia w siedzibie NFOŚiGW.

Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło)

13-01-2017, 11:31
Szkolenie odbędzie się 23 stycznia br. w siedzibie NFOŚiGW. Przedstawione zostaną m.in. zasady i kryteria oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, wymagane dokumenty itp. dla projektów...

NFOŚiGW organizuje w Szczecinie konferencję promującą efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii

10-01-2017, 16:43
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w poniedziałek, 16 stycznia 2017 r. odbędzie się IV Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”.

NFOŚiGW wydaje miliardy na walkę ze smogiem

10-01-2017, 16:21
Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce.

Ponad 3,6 mln zł na modernizację energetyczną Uniwersytetu Łódzkiego

10-01-2017, 10:39
Dzisiaj, 10 stycznia 2017 r. podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW

Termomodernizacja Biblioteki Narodowej z unijnym wsparciem

05-01-2017, 13:43
Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach Biblioteki Narodowej w Warszawie będzie możliwe dzięki dofinansowaniu tego przedsięwzięcia w ramach poddziałania 1.3.1

Szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów): POIiŚ 2014-2020 II Oś priorytetowa Działanie 2.3

02-01-2017, 13:07
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
1    30  31  32  33  34    63
powrót
do góry