Aktualności

7 mln zł dla PJB na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

16-12-2016, 11:11
Do końca stycznia 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na wnioski od państwowych jednostek budżetowych (PJB) w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie...

Aktualizacja listy rankingowej w ramach konkursu POIS/1.3.1/1/2015

15-12-2016, 11:34
NFOŚiGW jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje aktualizację listy rankingowej projektów zatwierdzonych w ramach...

NFOŚiGW i Ministerstwo Energii stosują nową formę wsparcia dla sektora energetycznego

12-12-2016, 15:12
Pomoc zwrotna będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich – to nowe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i...

NFOŚiGW na II Forum Przemysłowym w Karpaczu

09-12-2016, 20:42
O roli NFOŚiGW w finansowaniu inwestycji energetycznych i OZE na II Forum Przemysłowym mówił dzisiaj Artur Michalski

Podpisano kolejne 4 umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach POIiŚ

09-12-2016, 14:49
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał cztery umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1

Drugi nabór na systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich w ramach POIiŚ

09-12-2016, 09:20
Na dofinansowanie projektów systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich zarezerwowano 300 mln zł w ramach konkursu. Drugi nabór dla poddziałania 2.1.5 POIiŚ 2014-2020 odbędzie się w...

Nowe władze NFOŚiGW podsumowały pierwszy rok swojej działalności

07-12-2016, 14:45
Zastane trudności, podjęte działania i osiągnięte cele były tematem dzisiejszej konferencji prasowej Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Samorządowcy i ciepłownicy poznali ofertę NFOŚiGW i WFOŚiGW w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Konferencja w Łomży

06-12-2016, 10:50
Kolejną – trzecią już w cyklu konferencję pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” zrealizowali 5 grudnia 2016 roku NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku

Lista projektów z pozytywnym wynikiem - rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej II stopnia Część 3 POIS/1.3.1

06-12-2016, 09:25
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 02 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 3 w ramach konkursu...

Nabór na inwestycje w sektorze wytwarzania energii cieplnej z OZE

05-12-2016, 13:20
Na budżet konkursu zarezerwowano kwotę 210 mln zł przy czym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej,...
1    32  33  34  35  36    63
powrót
do góry