Aktualności

NFOŚiGW przeznaczy 700 mln złotych na projekty geotermalne.

03-06-2016, 17:15
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował 2 czerwca 2016 roku seminarium pod hasłem: „Zasoby i możliwości techniczne dla rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i...

Polskie projekty „Best of the best”!

03-06-2016, 10:38
Dwa projekty polskie, dofinansowane przez NFOŚiGW, znalazły się w gronie zwycięzców nagrody „Best of the best LIFE-Nature/Information Projects 2015” dla najlepszych w całej Europie projektów LIFE.

Szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

03-06-2016, 08:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

Nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020

01-06-2016, 07:41
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Ogłoszono nabory dla działań 1.2, 1.3.2, 1.5, 1.6.1 i 1.6.2 Programu Infrastruktura i Środowisko.

31-05-2016, 21:57
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach wniosków dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ.

Nabór dla Działania 2.1. POIiŚ 2014-2020 Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

31-05-2016, 20:09
NFOŚiGW ogłasza I nabór dla działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring...

Materiały z prezentacji projektu programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”

31-05-2016, 09:42
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przedstawionymi podczas konferencji w dniu 23 maja 2016 roku.

Pierwszy odcinek serialu "Misja Natura".

30-05-2016, 14:40
Pierwszy odcinek serialu "Misja Natura", ukazujący piękno i różnorodność rodzimej przyrody wyemitowany zostanie w najbliższy czwartek (02.06) o godzinie 20.55 w TVP3 Warszawa.

Zmiana PP ,,Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

25-05-2016, 14:38
„Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Informacja w sprawie treści wewnętrznych procedur zawierania umów wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

25-05-2016, 14:21
Informacja w sprawie treści wewnętrznych procedur zawierania umów wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020.
1    33  34  35  36  37    57
powrót
do góry