Aktualności

Szkolenia dla wnioskodawców działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego

10-06-2016, 10:11
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców działania 2.5. POIiŚ Poprawa jakości środowiska miejskiego

Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, POIiŚ 2014 – 2020 Podpisana

NFOŚiGW podpisał z Gminą Raszyn pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do...

Dzień informacyjny LIFE - relacje filmowe

08-06-2016, 08:53
Dzień informacyjny LIFE, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z tego wydarzenia.

Środki Norweskie do wykorzystania

07-06-2016, 10:08
Minister Środowiska jako Operator Programu informuje Beneficjentów o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na nowe działania w projektach realizowanych w Programach PL02, PL03 oraz PL04.

NFOŚiGW przeznaczy 700 mln złotych na projekty geotermalne.

03-06-2016, 17:15
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował 2 czerwca 2016 roku seminarium pod hasłem: „Zasoby i możliwości techniczne dla rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i...

Polskie projekty „Best of the best”!

03-06-2016, 10:38
Dwa projekty polskie, dofinansowane przez NFOŚiGW, znalazły się w gronie zwycięzców nagrody „Best of the best LIFE-Nature/Information Projects 2015” dla najlepszych w całej Europie projektów LIFE.

Szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

03-06-2016, 08:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

Nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020

01-06-2016, 07:41
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Ogłoszono nabory dla działań 1.2, 1.3.2, 1.5, 1.6.1 i 1.6.2 Programu Infrastruktura i Środowisko.

31-05-2016, 21:57
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach wniosków dla działań z I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ.

Nabór dla Działania 2.1. POIiŚ 2014-2020 Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

31-05-2016, 20:09
NFOŚiGW ogłasza I nabór dla działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring...
1    35  36  37  38  39    59
powrót
do góry