Aktualności

Proekologiczne działania Caritas Diecezji Ełckiej zostaną dofinasowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

08-08-2019, 07:12
Caritas Diecezji Ełckiej zrealizuje edukacyjny projekt pn. Zielona Oś Wigry – Ełk - budowa pro-środowiskowego centrum aktywności. Będzie on adresowany do ponad 200 tysięcy mieszkańców, przede...

NFOŚiGW dofinansuje opracowanie przez IOŚ – PIB bazy danych urządzeń grzewczych

02-08-2019, 07:40
Przekazana przez NFOŚiGW dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu sporządzić bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na...

Dziesięć samochodów patrolowych o napędzie hybrydowym trafi do Straży Granicznej dzięki dotacji NFOŚiGW.

02-08-2019, 07:10
Specjalistyczne samochody posłużą polskim strażnikom granicznym do sprawnego patrolowania granic Państwa i przeciwdziałania m.in. przestępstwom ekologicznym w tym nielegalnemu transgranicznemu...

NFOŚiGW przekaże kolejne dotacje na termomodernizacje zabytkowych obiektów

01-08-2019, 12:23
Dzięki dotacjom ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gruntowne termomodernizacje swoich zabytkowych obiektów przeprowadzą: Administracja Kościelnymi...

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi poprzez program priorytetowy Agroenergia.

31-07-2019, 09:20
Realizacja programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Agroenergia była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

NFOŚiGW przekazał ponad 350 tys. zł Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji

30-07-2019, 06:48
Dotacja pozwoli Stowarzyszeniu Polski Ruch Czystszej Produkcji (SPRCP) zrealizować szereg działań edukacyjnych poświęconych Strategii Czystszej Produkcji, Gospodarce o Obiegu Zamkniętym, a także...

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez...

Baza Danych o Odpadach z dofinansowaniem NFOŚiGW

24-07-2019, 14:45
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2014 r. wspiera rozwój Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Aktualizacja programu „Czyste Powietrze”

24-07-2019, 09:47
Od 29 lipca 2019 r. zmianie ulega program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze”. Modyfikacja ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.

Mój Prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

23-07-2019, 12:27
„Mamy dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić program Mój Prąd, który ma polegać na instalacji zielonych paneli fotowoltaicznych. Proponujemy energetykę prosumencką. Chcemy, żeby ta energia rozwijała...
1    2  3  4  5  6    83

.

powrót
do góry