Aktualności

59 mln zł na odtworzenie biologicznej aktywności stawu Kalina w Świętochłowicach

31-08-2017, 11:46
NFOŚiGW przekaże ponad 59 mln zł unijnej dotacji na poprawę jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice, polegającą na remediacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu...

NFOŚiGW ogłasza drugi konkurs na kogenerację – tym razem dla klastrów energii

30-08-2017, 14:43
200 mln zł czeka do podziału – na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii – w ramach drugiego konkursu z...

Oferta NFOŚiGW w kontekście nowych standardów BAT. Trwa nabór do programu E-Kumulator

30-08-2017, 08:33
Elektrownie i elektrociepłownie czekają kolejne zaostrzenia norm emisyjnych. Ma to związek z przyjętymi w kwietniu br., przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, nowymi standardami emisyjnymi BAT...

NFOŚiGW: przedsiębiorcy dostaną 120 mln zł na kogenerację. W toku są umowy na kolejne 174 mln zł

25-08-2017, 15:51
Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka – otrzymały dotychczas największe dotacje w I naborze z unijnego...

NFOŚiGW pomaga poszkodowanym w nawałnicy we wsi Nowa Cerkiew

25-08-2017, 15:12
Pracownicy NFOŚiGW, solidaryzując się z ofiarami nawałnic, zorganizowali zbiórkę darów dla poszkodowanych ze wsi Nowa Cerkiew (powiat Chojnice). Akcja była oddolną inicjatywą, dzięki której...

NFOŚiGW przekaże z UE 29 mln zł dla Świdnika na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego i stanu wód

25-08-2017, 10:44
Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie gminy miejskiej Świdnik w województwie lubelskim...

Mlekovita stawia na ekologię dzięki wsparciu z UE

22-08-2017, 15:12
Spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co przełoży się na redukcję emisji tlenków siarki, azotu i pyłu – to efekty ekologiczne, które Mlekovita zamierza...

Unia Europejska wyłoży 17 mln zł na bazę wiedzy o zmianach klimatu

18-08-2017, 11:09
Instytut Ochrony Środowiska opracuje oraz upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków – na podstawie podpisanej 18 sierpnia umowy z NFOŚiGW.

Pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

09-08-2017, 12:57
100 mln zł podzieli NFOŚiGW na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w...

Zabrze z unijną dotacją na kanalizację deszczową

09-08-2017, 12:48
Ponad 8,3 mln zł w ramach unijnego poddziałania 2.1.5 POIiŚ otrzyma Zabrze na dostosowanie kanalizacji deszczowej wraz z rowem Guido – zlokalizowanych na terenie dzielnicy Centrum Południe – do...
1    3  4  5  6  7    46
powrót
do góry