Aktualności

Wszechnica NFOŚiGW zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim: „Lustracja jako zabezpieczenie państwa przed obcą agenturą"

15-11-2016, 14:09
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu Wszechnica NFOŚiGW. Gościem będzie Krzysztof Wyszkowski, który wygłosi prelekcję: „Lustracja jako...

Jak zwiększać efektywność energetyczną i wykorzystywać odnawialne źródła energii – konferencja NFOŚiGW w Siedlcach

10-11-2016, 15:45
„Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” – konferencja pod tym hasłem odbędzie się 14 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Zaakceptowane listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIiŚ.2.3/2/2016

09-11-2016, 15:49
Opublikowano zaakceptowane listy rankingowe projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia w ramach konkursu POIiŚ.2.3/2/2016 dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa...

Wręczenie nagród w konkursie ECO-MIASTO z udziałem Prezesa NFOŚiGW

09-11-2016, 13:51
W Ambasadzie Francji w Warszawie 8 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu ECO-MIASTO. Wydarzeniu przewodniczył Ambasador Pierre Lévy. Obecny był Prezes...

Ambasador Królestwa Danii z wizytą w NFOŚiGW

08-11-2016, 10:53
Gościem NFOŚiGW był Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Królestwa Danii w Polsce. Dyplomata w poniedziałek, 7 listopada br. spotkał się z Prezesem Zarządu NFOŚiGW, Kazimierzem Kujdą.

NFOŚiGW podpisze umowy na 40 mln zł z parkami narodowymi

03-11-2016, 12:21
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył konkurs w Działaniu 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Złożono 16 wniosków w tym...

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń na konferencję dot. ochrony obszarów morskich w Juracie 22-23 listopada

02-11-2016, 14:00
Podczas konferencji nastąpi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami w zakresie ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych.

Uroczyste podpisanie umów z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

28-10-2016, 10:34
W ramach wspomnianych umów, na realizację projektów, których NF jest instytucją Wdrażającą, dwie dotyczą tematyki retencyjnej, jeden ochrony pożarowej lasów

Bezpieczeństwo energetyczne, edukacja ekologiczna i ochrona przyrody – drugi dzień NFOŚiGW na POL-ECO-SYSTEM

12-10-2016, 14:33
Finansowanie bezpieczeństwa energetycznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – to główne zagadnienie, o którym rozmawiano dzisiaj (12 października) na konferencji programowej...

O priorytetach NFOŚiGW na POL-ECO-SYSTEM

11-10-2016, 16:33
Skuteczne działania i osiągnięcia NFOŚiGW, źródła finansowania – krajowe i zagraniczne, a także programy priorytetowe, w tym nowy REGION – to główne tematy dzisiejszej konferencji prasowej na...
1    3  4  5  6  7    32
powrót
do góry