Aktualności

Trzy parki narodowe i województwo kujawsko-pomorskie będą edukować społeczności obszarów chronionych

20-02-2017, 10:30
Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie zostały beneficjentami unijnego poddziałania 2.4.5c. NFOŚiGW wypłaci im w sumie prawie 5 mln zł dotacji na...

Jakie są perspektywy upowszechnienia w Polsce transportu elektrycznego? Eksperci dyskutowali o tym w NFOŚiGW

17-02-2017, 23:21
Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska – konferencja pod tym hasłem odbyła się w piątek 17 lutego 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW: od 1 marca nabór wniosków na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi

17-02-2017, 13:02
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. O dotacje i pożyczki można starać się od...

NFOŚiGW podpisał setną umowę wodno-ściekową w ramach unijnego działania 2.3. Ponad 56 mln zł trafi do Rzeszowa

16-02-2017, 13:47
„Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 115 mln zł,...

Unia Europejska dołoży do budowy czterech lodołamaczy

15-02-2017, 12:55
„Budowa lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku” – to tytuł przedsięwzięcia, w sprawie którego 14 lutego br. NFOŚiGW podpisał umowę na 62,9 mln zł unijnego dofinansowania....

NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków do programu E-KUMULATOR

15-02-2017, 12:22
W poniedziałek, 20 lutego br. rozpocznie się nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1)...

Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska - NFOŚiGW będzie rozmawiał o przyszłości elektromobilności w Polsce

14-02-2017, 11:47
Z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w piątek, 17 lutego odbędzie się debata na temat wyzwań w transporcie dla ochrony środowiska.

Dorzecze Parsęty z unijną dotacją na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

14-02-2017, 09:00
Dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 11,5 mln zł zbudowanych zostanie dziesięć Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwa „gniazda” (zespół pojemników półpodziemnych) na terenie...

Ponad 76 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. NFOŚiGW podpisał kolejnych dziewięć umów

09-02-2017, 11:30
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejnych dziewięć umów o dofinansowanie projektów polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Koszt wszystkich...

Aktualizacja listy rankingowej w ramach konkursu POIS/1.3.1/1/2015

02-02-2017, 08:05
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje aktualizację listy...
1    3  4  5  6  7    38
powrót
do góry