Aktualności

Termomodernizacja Biblioteki Narodowej z unijnym wsparciem

05-01-2017, 13:43
Termomodernizacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach Biblioteki Narodowej w Warszawie będzie możliwe dzięki dofinansowaniu tego przedsięwzięcia w ramach poddziałania 1.3.1

Szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów): POIiŚ 2014-2020 II Oś priorytetowa Działanie 2.3

02-01-2017, 13:07
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Ponad 140 mln zł z NFOŚiGW dla straży pożarnej na zakup samochodów i sprzętu ratunkowego

29-12-2016, 12:10
Na kwotę aż 140.602.000 zł opiewa umowa, którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 grudnia 2016 r. zawarł z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej

NFOŚiGW wspiera modernizację gmachu ABW i MSWiA przy ul. Rakowieckiej w Warszawie

23-12-2016, 13:20
Ponad 27 mln zł dofinansowania przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Skarbu Państwa przy ul. Rakowieckiej w Warszawie

Rekordowa umowa – ponad 300 mln zł na modernizację szkół artystycznych

22-12-2016, 13:58
Aż 114 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce zostanie poddanych modernizacji energetycznej dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na ten cel z...

NFOŚiGW przesunął terminy zakończenia naborów wniosków

20-12-2016, 10:06
Uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW przesunął terminy zakończenia naborów wniosków w ramach programów:

Lista projektów z pozytywnym wynikiem - rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej II stopnia Część 4

19-12-2016, 15:19
Lista projektów z pozytywnym wynikiem - rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej II stopnia Część 4

II nabór - Listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016

19-12-2016, 13:13
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 69 Regulaminu konkursu nr POIS.2.5/2/2016 poniżej publikuje listy rankingowe projektów
1    3  4  5  6  7    35
powrót
do góry