Aktualności

Kolejne spotkanie Forum Edukacja - Ekologia - Ekoinnowacje

02-03-2015, 15:14
Zapraszamy na Forum Edukacja – Ekologia - Ekoinnowacje w dniu 11 marca 2015 r., w godz.12.00-15.00 w siedzibie NFOŚiGW

Wybrano bank dla PROSUMENTA

27-02-2015, 15:01
26 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucją Wdrażającą dla II osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020

19-02-2015, 15:32
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucją Wdrażającą dla II osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Dzień Otwarty – będzie bis!

19-02-2015, 13:04
Bardzo duże zainteresowanie i pozytywny odbiór przez naszych potencjalnych beneficjentów – tak najkrócej możemy podsumować Dzień Otwarty NFOŚiGW, który odbył się 18 lutego 2015 r.

Forum Energia-Efekt-Środowisko: Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce - problemy i bariery

17-02-2015, 10:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza na kolejne 70 spotkanie Forum Energia - Efekt - Środowisko, które odbędzie się w dniu 25.02.2015 r. w naszej siedzibie przy...

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy polityki spójności na lata 2014-2020

16-02-2015, 15:07
Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wynika, że Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy operacyjne na nową perspektywę...

Nabór dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF

16-02-2015, 11:23
Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu kwalifikacyjnym wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych...

Wstrzymanie II konkursu SOWA

12-02-2015, 13:15
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające uzgodnienia warunków dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na...

Szkolenie dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Systemu zielonych inwestycji

12-02-2015, 08:34
Szkolenie z opracowania raportów z monitorowania efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie w ramach programów priorytetowych GIS

Kolejne Dni Otwarte

11-02-2015, 12:38
Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Dniem Otwartym NFOŚiGW, który odbędzie się w Warszawie 18 lutego br. planujemy w II kwartale br. organizację kolejnego spotkania.
1    67  68  69  70  71    74

.

powrót
do góry